Vrstica Slika

Orodna vrstica Slika vsebuje funkcije za oblikovanje in postavitev izbrane bitne slike.

Vrstica Slikovni filter

Ta ikona v vrstici Slika odpre vrstico Slikovni filter, od koder lahko na izbrani sliki uporabite različne filtre.

Ikona

Filter

Slikovni način

Našteje atribute pogleda za izbran grafični predmet. Vdelan ali povezan grafični predmet v trenutni datoteki se ne bo spremenil, spremenil se bo le njegov videz oz. pogled.

Slogi celice

Grafični način

Barva

Z orodno vrstico Barva lahko uredite nekatere lastnosti izbranega predmeta.

Prosojnost

Določi prosojnost grafičnem predmetu. Dovoljene so vrednosti od 0 % (povsem prekrivno) do +100 % (povsem prosojno).

Ikona

Prosojnost

Obrni navpično

Izbrana slika se zrcali navpično.

Obrni vodoravno

Izbrana slika se zrcali vodoravno.

Lastnosti grafike

Oblikuje velikost, položaj in druge lastnosti izbrane slike.

Ikona Lastnosti grafike

Lastnosti grafike

Podprite nas!