Orodne vrstice

Ta odsek ponuja pregled orodnih vrstic, ki so na voljo v modulu LibreOffice Writer. Ta pregled opisuje privzeto postavitev orodnih vrstic v LibreOffice.

Vrstica Označevanje in oštevilčevanje

Orodna vrstica Označevanje in oštevilčevanje vsebuje funkcije za spreminjanje strukture odstavkov seznamov, vključno s spreminjanjem vrstnega reda odstavkov in določanjem različnih ravni na seznamu.

Vrstica Risba

Orodna vrstica Risba vsebuje pogosto uporabljena orodja za urejanje. Kliknite puščico poleg ikone, da se odpre orodna vrstica, ki vsebuje dodatne ukaze.

Vrstica Lastnosti risanega predmeta

Vrstica Lastnosti risanega predmeta je vidna v modulih Writer in Calc. Izberite meni Pogled – Orodne vrstice – Lastnosti risanega predmeta. Kontrolniki so omogočeni, če je izbran predmet risanja. Nekatere ikone vidite privzeto, če je trenutni dokument dokument z besedilom ali preglednica.

Vrstica Najdi

Orodno vrstico Najdi lahko uporabite za hitro iskanje po vsebini dokumentov LibreOffice.

Stavec

Orodna vrstica Stavec se odpre, ko izberete predmet Stavca.

Vrstica Oblikovanje

Vrstica Oblikovanje vsebuje določene funkcije za oblikovanje besedila.

Kontrolniki obrazca

Orodna vrstica Kontrolniki obrazca ali podmeni vsebuje orodja, ki jih potrebujete, če želite ustvariti interaktivni obrazec. Orodno vrstico ali podmeni lahko uporabite, da dodate kontrolnike obrazcu v besedilu, risbi, preglednici, predstavitvi ali dokumentu HTML, npr. gumb, ki zažene makro.

Vrstica Krmarjenje po obrazcu

Vrstica Krmarjenje po obrazcu vsebuje ikone za urejanje tabele zbirke podatkov ali nadzor podatkovnega pogleda. Vrstica se pojavi na dnu dokumenta, ki vsebuje polja, povezana z zbirko podatkov.

Vrstica Okvir

Ko izberete okvir, vam vrstica Okvir ponuja najpomembnejše funkcije za oblikovanje in postavitev okvira.

Vrstica Slika

Orodna vrstica Slika vsebuje funkcije za oblikovanje in postavitev izbrane bitne slike.

Vstavi

Ta orodna vrstica vsebuje različne funkcije za vstavljanje okvirov, slik, tabel in drugih predmetov.

LibreLogo

LibreLogo je enostavno, poslovenjeno in Logu podobno okolje za programiranje z želvjo vektorsko grafiko za učenje računalništva (programiranja in urejanja besedil). namiznega založništva in grafičnega oblikovanja. Oglejte si http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf (v angl.).

Vrstica Spajanje dokumentov

Vrstica Spajanje dokumentov vsebuje ukaze za zaključne korake postopka spajanja dokumentov.

Orodna vrstica Predvajalnik

Odprite orodno vrstico Predvajalnik.

Vrstica Orodja

Prikaže ali skrije vrstico Orodja.

Orodna vrstica Krmarjenje

Odprite vrstico za krmarjenje.

Vrstica Predmet OLE

Vrstica Predmet OLE se pojavi, ko izberete predmete, in vsebuje najpomembnejše funkcije za oblikovanje in postavitev predmetov.

Vrstica Standardno

Standardna vrstica je na voljo v vsakem modulu LibreOffice.

Vrstica Tabela

Vrstica Tabela vsebuje funkcije, ki jih potrebujete za delo s tabelami. Pojavi se, ko premaknete kazalko v tabelo.

Vrstica Besedilni predmet

Vsebuje ukaze za oblikovanje besedila, ki je vsebovan v predmetu risanja. Vrstica Besedilni predmet se pojavi, ko dvokliknete znotraj predmeta risanja.

Vrstica Orodja

Prikaže ali skrije vrstico Orodja.

Orodna vrstica Sledi spremembam

Vsebuje ukaze, ki so na voljo za sledenje spremembam v vaši datoteki.

Orodna vrstica Stopnja zaupnosti

Vrstica Stopnja zaupnosti vsebuje orodja za zaščito dokumentov pri ravnanju z njimi.

Orodna vrstica Stopnja zaupnosti vsebuje seznamska polja za pomoč pri izbiranju varnosti dokumenta v skladu s kategorijami BAF in ravnmi BAILS. LibreOffice doda polja po meri v lastnosti dokumenta (Datoteka – Lastnosti, zavihek Lastnosti po meri), v katera shrani stopnjo zaupnosti kot metapodatke dokumenta.

Podprite nas!