Obrazec

Vsebuje ukaze za omogočanje oblikovalnega načina obrazca, omogočanje/onemogočanje čarovnikov kontrolnikov in vstavljanje kontrolnikov obrazca v vaš dokument.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Obrazec.


Oblikovalni način

S to ikono vključite ali izključite oblikovalni način. Ta funkcija omogoča hiter preklop med Oblikovalnim in Uporabniškim načinom. Vključite jo, ko želite urejati kontrolnike obrazcev, oz. jo izključite, ko želite uporabljati kontrolnike obrazcev.

Čarovniki kontrolnikov

S to ikono lahko nadzirate samodejni zagon čarovnika, ko vstavljate nov kontrolnik. Ta nastavitev velja za vse dokumente hkrati.

Nalepka

Ikona Nalepka

Ustvari polje za prikaz besedila. Te nalepke se uporabljajo samo za predhodno določenega besedila. V teh poljih ne morete narediti vnosov.

Polje z besedilom

Ikona Polje z besedilom

Ustvari polje z besedilom. Polja z besedili so polja, v katere lahko uporabnik vnese besedilo. V obrazcu polja z besedilom prikažejo podatke ali dopuščajo nov vnos podatkov.

Potrditveno polje

Ikona Potrditveno polje

Ustvari potrditveno polje. Potrditvena polja vam omogočajo, da aktivirate ali deaktivirate funkcijo v obrazcu.

Izbirni gumb

Ikona Izbirni gumb

Ustvari gumb z možnostmi. Združeni gumbi z možnostmi omogočajo, da lahko uporabnik izbere eno izmed možnosti. Združeni gumbi z možnostmi z enako funkcionalnostjo imajo enaka imena (lastnost Ime). Ponavadi imajo skupinsko polje.

Seznamsko polje

Ikona Seznamsko polje

Ustvari seznamsko polje. Seznamsko polje omogoča, da uporabniki izberejo vnos s seznama. Če je obrazec povezan z zbirko podatkov in če je povezave le-te aktivna, se bo Čarovnik seznamskega polja samodejno prikazal, potem ko je seznamsko polje vstavljeno v dokument. Ta čarovnik vam pomaga ustvariti seznamsko polje.

Kombinirano polje

Ikona Kombinirano polje

Ustvari kombinirano polje. Kombinirano polje je polje z eno vrstico in s spustnim seznamom, s katerega uporabnik izbere možnost. Kombiniranemu polju lahko dodate možnost »samo za branje«, tako da uporabnik ne more vnesti drugih vnosov razen tistih na seznamu. Če je obrazec povezan z zbirko podatkov, in če je povezave le-te aktivna, se bo Čarovnik kombiniranega polja samodejno prikazal, potem ste kombinirano polje vstavili v dokument.

Potisni gumb

Ikona Potisni gumb

Ustvari potisni gumb.Ta funkcija se lahko uporablja za izvajanje ukaza za določen dogodek, kot npr. klik z miško.

Te gumbe lahko uporabite za besedila in grafike.

Gumb s sliko

Ikona Gumb s sliko

Ustvari gumb, ki je prikazan kot slika.Gumb s sliko ima poleg grafične predstavitve enake lastnosti kot »navadni« gumb.

Oblikovano polje

Ikona Oblikovano polje

Ustvari oblikovano polje. Oblikovano polje je polje z besedilom, v katerem lahko določite, kako bodo vhodi in izhodi oblikovani in katere omejevalne vrednosti bodo uporabljene.

Oblikovano polje ima posebne lastnosti kontrolnika (izberite Oblika – Kontrolnik).

Dodatna polja

Na voljo so datumsko, časovno, številsko, valutno in vzorčno polje obrazca.

Skupinsko polje

Ikona Skupinsko polje

Ustvari okvir, ki vizualno združi več kontrolnikov. Skupinska polja dopuščajo, da v okvirju združite gumbe z možnostmi.

Če vstavite skupinski okvir v dokument, se zažene Čarovnik skupinskih elementov, ki dopušča, da enostavno ustvarite izbirni gumb.

Opomba: Če povlečete skupinsko polje čez obstoječe kontrolnike, nato pa želite izbrati kontrolnik, morate najprej odpreti kontekstni meni tega skupinskega polja in izbrati Razporedi – Pošlji v ozadje. Nato izberite kontrolnik, medtem ko pritisnete .

note

Skupinska polja se uporabljajo le za vizualne učinke. Funkcionalno združevanje izbirnih polj se lahko naredi s pomočjo definicije imena: pod lastnostmi Imena vseh izbirnih polj vnesite enako ime, da jih združite.


Slikovni kontrolnik

Ikona Slikovni kontrolnik

Ustvari slikovni kontrolnik. Uporablja se samo za dodajanje slik iz zbirke podatkov. V dokumentu z obrazcem dvokliknite enega izmed teh kontrolnikov, da odprete pogovorno okno Vstavi grafiko, da vstavite sliko. Obstaja tudi kontekstni meni (ne v oblikovalnem načinu) z ukazi za vstavljanje in brisanje slik.

Podobe iz zbirke podatkov se lahko prikažejo v obrazcu, nove podobe pa se lahko vstavijo v zbirko podatkov, če grafični kontrolnik ni zaščiten pred zapisovanjem. Kontrolnik se mora nanašati na polje zbirke podatkov vrste podobe. Zaradi tega vnesite podatkovno polje v okno lastnosti na strani zavihka Podatki.

Izbor datoteke

Ikona Izbor datoteke

Ustvari gumb, ki omogoča izbor datotek.

Kontrolnik tabele

Ikona Kontrolnik tabele

Ustvari kontrolnik tabele, da prikaže tabelo zbirke podatkov. Če ustvarite nov kontrolnik tabele, se pojavi Čarovnik za elemente tabele.

Posebne informacije o kontrolnikih tabel.

Vrstica za krmarjenje

Ikona Vrstica za krmarjenje

Ustvari vrstico Krmarjenje.

Vrstica Krmarjenje dopušča, da se premikate po zapisih zbirke podatkov ali obrazcu zbirke podatkov. Kontrolniki na tej vrstici Krmarjenje delujejo enako kot kontrolniki na privzeti vrstici Krmarjenje v LibreOffice.

Lastnosti kontrolnika

Odpre pogovorno okno za urejanje lastnosti izbranega kontrolnika.

Lastnosti obrazca

V tem pogovornem oknu lahko med drugim nastavite vir podatkov in dogodke za celoten obrazec.

Krmar po obrazcih

S to ikono odprete Krmarja po obrazcih. Prikazani bodo vsi obrazci in podobrazci v trenutnem dokumentu s svojimi kontrolniki.

Zaporedje aktiviranja

V pogovornem oknu Zaporedje premikanja lahko spremenite vrsti red, po katerem bodo kontrolna polja izbrana (dobila pozornost), ko uporabnik pritiska tabulatorko.

Odpri v oblikovalnem načinu

S tem ukazom obrazce odprete v Oblikovalnem načinu, da jih lahko urejate.

Samodejna pozornost na kontrolniku

Kontrolniki vsebine

Kontrolnik vsebine je ograda besedila, v kateri bo trenutno vsebino zamenjano ob kliku kontrolnika. Kontrolniki vsebine so posamezni kontrolniki za dodajanje in prilagajanje za uporabo v predlogah, obrazcih in dokumentih. Kontrolniki vsebine lahko nudijo napotke in nastavljajo kontrolnike, da ti izginejo, ko uporabnik vnaša lastno besedilo.

Podprite nas!