Slogi

Vsebuje ukaze za določanje, ustvarjanje, urejanje, posodabljanje, nalaganje in upravljanje slogov v dokumentu z besedilom.

Vnosi besedilnih slogov

Vnosi vključujejo najbolj pogoste sloge odstavka, znakovne sloge in sloge seznamov. Kliknite slog, da ga uveljavite.

tip

Seznam slogov v meniju lahko prilagodite z ukazom Orodja – Prilagodi. Ker slogi po meri pripadajo trenutnemu dokumentu, ne pozabite shraniti prilagojenega menija v dosegu dokumenta.


Uredi slog

Odpre pogovorno okno Slog odstavka za trenutni odstavek.

Posodobi izbrani slog

Posodobi slog odstavka z neposrednim oblikovanjem trenutnega odstavka.

Nov slog iz izbora

Doda slog odstavka z nastavitvami trenutnega izbora. Vnesti boste morali še ime sloga.

Slogi iz predloge

Uvozi sloge iz drugega dokumenta ali predloge v trenutni dokument.

Upravljaj sloge

Odpre nabor nastavitev Slogi v stranski vrstici.

Podprite nas!