Tabela

Vsebuje ukaze za vstavljanje, urejanje in brisanje tabele in njenih elementov v dokumentu z besedilom.

Vstavi tabelo

Vstavi novo tabelo.

Vstavi

Odpre podmeni z naslednjimi ukazi:

Vrstice nad

Vstavi vrstico nad vrstico, v kateri se trenutno nahaja kazalka.

Vrstice pod

Vstavi vrstico pod vrstico, v kateri se trenutno nahaja kazalka.

Vrstice

Odpre pogovorno okno za vstavljanje vrstic.

Stolpci pred

Vstavi stolpec pred stolpec, v katerem se trenutno nahaja kazalka.

Stolpci za

Vstavi stolpec za stolpec, v katerem se trenutno nahaja kazalka.

Stolpci

Odpre pogovorno okno za vstavljanje stolpcev.

Izbriši

Odpre podmeni z naslednjimi ukazi:

Vrstice

Izbriše izbrane vrstice.

Stolpci

Izbriše izbrane stolpce.

Tabela

Izbriše trenutno tabelo.

Izberi

Odpre podmeni z naslednjimi ukazi:

Celica

Izbere trenutno celico.

Vrstica

Izbere trenutno vrstico.

Stolpec

Izbere trenuten stolpec.

Tabela

Izbere trenutno tabelo.

Velikost

Odpre podmeni z naslednjimi ukazi:

Višina vrstice

Odpre pogovorno okno Višina vrstice, kjer lahko spremenite višino vrstice.

Najmanjša višina vrstice

Prilagodite višino vrstice za izbrane vrstice po meri najvišje vsebine v vsaki izbrani vrstici.

Optimalna višina vrstice

Nastavite višino izbranih vrstic tabele, tako da ima vsaka vrstica isto višino kot vrstica z najvišjo vsebino.

Enakomerno razporedi vrstice

Višine izbranih vrstic prilagodite tako, da se ujemajo z višino najvišje vrstice v izboru.

Širina stolpca

Odpre pogovorno okno Širina stolpca, kjer lahko spremenite širino stolpca.

Najmanjša širina stolpca

Optimalna višina stolpca

Samodejno prilagodi širino stolpca vsebini celic. Sprememba širine stolpca ne vpliva na širino drugih stolpcev v tabeli. Širina tabele ne more preseči širine strani.

Enakomerno razporedi stolpce

Širine izbranih stolpcev prilagodi tako, da se ujemajo s širino najširšega stolpca v izboru. Skupna širina tabele in neizbranih stolpcev ostane nespremenjena.

Spoji celice

Spoji vsebino izbranih celic v eno samo celico, pri čemer ohrani oblikovanje prve celice v izboru.

Razdeli celice

Prikaže pogovorno okno Razdeli celice, kjer lahko določite, ali želite celico oz. skupino celic razdeliti navpično ali vodoravno ter določite, na koliko celic naj razdeli vsako celico.

Spoji tabelo

Dve zaporedni tabeli združi v eno samo. Tabeli morata biti druga za drugo in ne smeta biti ločeni s praznim odstavkom.

Razdeli tabelo

Trenutno tabelo razdeli na dve ločeni tabeli na trenutnem položaju kazalke. Dostop do tega ukaza imate tudi, če z desno tipko miške kliknete v celico tabele.

Zaščiti celice

Prepreči, da bi se vsebina izbranih celic spremenila.

Odstrani zaščito celic

Z vseh celic v trenutni tabeli odstrani zaščito.

Samodejno oblikovanje slogov

Samodejno uporabi oblike za trenutne tabele, vključno s pisavo, senčenjem in robovi.

Oblika številk

Odpre pogovorno okno, kjer lahko določite obliko števil v tabeli.

Prepoznavanje števil

Preklopi nastavitev za samodejno prepoznavo števil ali datumov, ki jih vnesete v celico tabele, da jih pretvori iz besedila v ustrezen številski zapis.

Vrstice glave se ponovijo po straneh

Ponovi naslov tabele na vsaki novi strani, na kateri se tabela nadaljuje.

Vrstica za prelom po straneh

Dovoli prelom strani ali prelom stolpca znotraj vrstice tabele. Ta možnost se ne uporablja za prvo vrstico v tabeli, če je izbrana možnost Ponovi naslov.

Pretvori

Odpre podmeni z naslednjimi ukazi:

Besedilo v tabelo

Odpre pogovorno okno, kjer lahko pretvorite izbrano besedilo v tabelo.

Tabelo v besedilo

Odpre pogovorno okno, kjer lahko pretvorite trenutno tabelo v besedilo.

Uredi formulo

Odpre orodno vrstico Formula za vnos ali urejanje formule.

Razvrsti

Izbrane odstavke ali vrstice tabel razvrsti po abecedi ali po številčnem vrstnem redu. Določite lahko največ tri ključe razvrščanja ali pa kombinirate alfanumerične in numerične ključe razvrščanja.

Lastnosti

Določi lastnosti izbrane tabele, npr. ime, poravnava, razmik, širina stolpcev, robovi in ozadje.

Podprite nas!