Orodja

Vsebuje orodja za preverjanje črkovanja, možnosti prekrivanja podatkov, čarovnika za spajanje dokumentov, makre, razvojna orodja, upravitelja razširitev, kot tudi orodja za prilagajanje menijev ter nastavljanje možnosti programa.

Črkovanje

Ročno preveri črkovanje.

Samodejno preverjanje črkovanja

Samodejno preverja črkovanje, medtem ko tipkate, in podčrta napake.

Slovar sopomenk

Odpre pogovorno okno, kjer lahko trenutno besedo zamenjate s sopomenko ali sorodnim izrazom.

Jezik

Odpre podmeni, kjer lahko izberete z jeziki povezane ukaze.

Štetje besed

Prešteje besede in znake s presledki ali brez njih v trenutnem izboru ter v celotnem dokumentu. Števec se posodablja med urejanjem in spreminjanjem izbora.

Preverjanje dostopnosti

Preglejte pogoste težave z dostopnostjo v dokumentu in podporo za skladnost s specifikacijo PDF/UA v pogovornem oknu izvoza v PDF.

Samopopravki

Samodejno oblikuje datoteko glede na možnosti, ki jih nastavite v oknu Orodja – Samopopravki – Možnosti samopopravkov.

Samobesedilo

Ustvari, uredi ali vstavi samobesedilo. Shranite lahko oblikovano besedilo, besedila z grafiko, tabele in polja kot samobesedilo. Za hitro vstavitev samobesedila v dokument vtipkajte bližnjico za samobesedilo in nato pritisnite F3.

Slika s povezavami

Vam omogoča prilaganje URL-jev k določenim področjem, ki se imenujejo točke povezav, na grafiki ali skupini grafik. Slika s povezavami je skupina ene ali več točk povezav.

Prekrivanje podatkov

Prekrivanje podatkov v dokumentu zakrije besede oz. dele dokumenta, ki so namenjeni pooblaščeni uporabi ali ogledu.

Samodejno prekrivanje podatkov

Uporabite samodejno prekrivanje podatkov za določitev besed in vzorcev, za katere samodejno velja prekrivanje podatkov.

Oštevilčevanje poglavij

Določi način oštevilčevanja in obliko orisa za oštevilčevanje poglavij v trenutnem dokumentu.

Oštevilčevanje vrstic

V trenutnem dokumentu doda ali odstrani ter oblikuje številke vrstic. Če želite odstavek izključiti iz oštevilčevanja vrstic, kliknite v odstavek, izberite Oblika – Odstavek, kliknite zavihek Oris in seznam in nato počistite potrditveno polje Vključi ta odstavek v oštevilčevanje vrstic.

Sprotne in končne opombe

Določi nastavitve prikaza za sprotne in končne opombe.

Čarovnik za spajanje dokumentov

Zažene čarovnika za spajanje dokumentov za tvorbo tipskih pisem ali pošiljanje e-poštnih sporočil več prejemnikom.

Bibliografska zbirka podatkov

Vstavite, izbrišite, uredite in organizirajte zapise v bibliografski zbirki podatkov.

Vir podatkov adresarja

Uredite dodelitve polj in vir podatkov za vaš adresar.

Posodobi

Posodobi predmete v trenutnem dokumentu, ki imajo dinamično vsebino, tako kot polja in kazala.

Zaščiti dokument

Preklopi zaščito pisanja za polja in zaznamke v dokumentu.

Izračunaj

Izbrano formulo izračuna, rezultat pa kopira v odložišče.

Razvrsti

Izbrane odstavke ali vrstice tabel razvrsti po abecedi ali po številčnem vrstnem redu. Določite lahko največ tri ključe razvrščanja ali pa kombinirate alfanumerične in numerične ključe razvrščanja.

Makri

Sami lahko snemate ali organizirate in urejate makre.

Upravitelj razširitev

Upravitelj razširitev doda, odstrani, onemogoči, omogoči ali posodobi razširitve za LibreOffice.

Prilagodi

Dogodkom prilagodi menije, kontekstne menije, tipke za bližnjico, orodne vrstice in dodelitve makra dogodkom LibreOffice.

Možnosti

Ta ukaz odpre pogovorno okno za prilagajanje programa po meri.

Podprite nas!