Oblika

Vsebuje ukaze za oblikovanje postavitve in vsebine dokumenta.

Besedilo

Odpre podmeni, kjer lahko izberete ukaze za oblikovanje besedila.

Razmik

Odpre podmeni, kjer lahko izberete ukaze za razmikanje besedila.

Poravnaj besedilo

Določite možnosti poravnave trenutnega odstavka besedila v njegovem vsebniku.

Preslikovalnik oblik

Najprej izberite besedilo ali predmet, nato kliknite to ikono. Zdaj kliknite na drugo besedilo, povlecite čez drugo besedilo ali kliknite drug predmet, da mu dodelite isto oblikovanje.

Počisti neposredno oblikovanje

Iz izbora odstrani neposredno oblikovanje in oblikovanje z znakovnimi slogi.

Izpostavi neposredno oblikovanje znakov

Izpostavi neposredno oblikovanje znakov, ki je uveljavljeno v besedilu.

Znak

Spremeni pisavo in oblikovanje pisave za izbrane znake.

Odstavek

Spremeni oblikovanje trenutnega odstavka, kot so zamiki in poravnava.

Seznami

Odpre podmeni, kjer lahko izberete ukaze za ustvarjanje in upravljanje seznamov.

Označevanje in oštevilčevanje

Trenutnemu odstavku ali izbranim odstavkom doda številčenje in označevanje, vi pa lahko uredite obliko številčenja ali oznak.

Teme

Združevanje nastavitev barv, pisave in formata je mogoče v okviru koncepta teme.

Slog strani

Določite sloge oblikovanja in postavitev za trenutni slog strani, vključno z robovi strani, glavami in nogami ter ozadjem strani.

Naslovnica

Odpre pogovorno okno, prek katerega lahko oblikujete naslovnico.

Komentarji

Če so prisotni komentarji, se pojavi pogovorno okno za znak. Spremembe pisave in oblikovanja pisave se uveljavijo na vseh komentarjih.

Vodnik za azijsko izgovorjavo

Ob azijske znake lahko dodajate komentarje, ki služijo kot vodnik za izgovorjavo.

Do teh ukazov lahko dostopate, ko vključite podporo za azijske jezike v – Jeziki in področne nastavitve – Splošno.

Stolpci

Določi število stolpcev in postavitev stolpcev za slog strani, okvir ali odsek.

Vodni žig

Vstavi besedilo vodnega žiga v ozadje trenutnega sloga strani.

Odseki

Spremeni lastnosti odsekov, določenih v vašem dokumentu.

Slika

Odpre podmeni, kjer lahko izberete ukaze za ravnanje s slikami.

Polje z besedilom in lik

Odpre podmeni za urejanje lastnosti izbranega polja z besedilom ali lika.

Okvir in predmet

Odpre podmeni za povezovanje in odstranitev povezav okvirov ter urejanje lastnosti izbranega okvira.

Ime

Izbranemu predmetu dodeli ime, da ga lahko hitro najdete s Krmarjem.

Nadomestno besedilo

Izbranemu predmetu dodeli besedilo in nadomestno besedilo. Ta besedila so na voljo kot nadomestne značke orodjem za dostopnost. Na voljo so tudi kot značke alt za slike, ko izvozite dokument.

Zasidraj

Pokaže možnosti sidranja za izbrani predmet.

Oblivanje

Določite, ali želite, da se besedilo oblije okrog predmeta. Določite lahko tudi razmik med besedilom in predmetom.

Razporedi

Spremeni se zaporedje kopičenja izbranega predmeta oziroma izbranih predmetov.

Zasukaj ali obrni

Odpre podmeni, prek katerega lahko sukate in obračate izbrani lik ali sliko. Besedilna polja lahko le sukate.

Združi

Skupine povezujejo izbrane predmete, da se lahko premikajo in oblikujejo kot en predmet.

Podprite nas!