Oblika

Vsebuje ukaze za oblikovanje postavitve in vsebine dokumenta.

Besedilo

Odpre podmeni, kjer lahko izberete ukaze za oblikovanje besedila.

Počisti neposredno oblikovanje

Iz izbora odstrani neposredno oblikovanje in oblikovanje z znakovnimi slogi.

Znak

Spremeni pisavo in oblikovanje pisave za izbrane znake.

Odstavek

Spremeni se oblika trenutnega odstavka, kot npr. zamiki in poravnave.

Označevanje in oštevilčevanje

Trenutnemu odstavku se doda številčenje in označevanje, vi pa lahko urejate obliko številčenja ali oznak.

Slog strani

Določite sloge oblikovanja in postavitev za trenutni slog strani, vključno z robovi strani, glavami in nogami ter ozadjem strani.

Vodnik za azijsko izgovorjavo

Ob azijske znake lahko dodajate komentarje, ki služijo kot vodnik za izgovorjavo.

Do teh ukazov lahko dostopate, ko vključite podporo za azijske jezike v – Nastavitve jezika – Jeziki.

Stolpci

Določi število stolpcev in postavitev stolpcev za slog strani, okvir ali odsek.

Odseki

Spremeni lastnosti odsekov, določenih v dokumentu. Če želite vstaviti odsek, izberite besedilo ali kliknite v dokument in nato izberite Vstavi – Odsek.

Samopopravki

Samodejno oblikuje datoteko glede na možnosti, ki jih nastavite v oknu Orodja – Samopopravki – Možnosti samopopravkov.

Zasidraj

Nastavijo se možnosti sidranja za izbrani predmet.

Oblivanje

Določite, ali želite, da se besedilo oblije okrog predmeta. Določite lahko tudi razmik med besedilom in predmetom.

Poravnava (predmeti)

Poravna izbrane predmeti enega glede na drugega.

Poravnava (predmeti besedila)

Določite možnosti poravnave trenutni izbor.

Razporedi

Spremeni se zaporedje kopičenja izbranega predmeta oziroma izbranih predmetov.

Obrni

Izbrani predmeti se obrnejo vodoravno ali navpično.

Skupina / Združevanje

Skupine povezujejo izbrane predmete, da se lahko premikajo in oblikujejo kot en predmet.

Predmet

Odpre podmeni za urejanje lastnosti izbranega predmeta.

Okvir

Vstavi okvir, ki ga lahko uporabite, da ustvarite postavitev strani enega ali več stolpcev besedil in predmetov.

Slika

Oblikuje velikost, položaj in druge lastnosti izbrane slike.

Podprite nas!