Vstavi

Meni Vstavi vsebuje ukaze za vstavljanje novih elementov v dokument. Ti vključujejo slike, medijske datoteke, grafikone in predmete iz drugih programov, hiperpovezave, komentarje, posebne znake, sprotne opombe in odseke.

Prelom strani

Vstavi ročni prelom strani na trenutno mesto kazalke in postavi kazalko na začetek naslednje strani.

Dodatni prelomi

Odpre podmeni z dodatnimi prelomi vrstic, stolpcev in strani.

Slika

Odpre pogovorno okno za izbor datotek, da vstavite sliko v trenutni dokument.

Grafikon

Vstavi grafikon glede na podatke iz celice ali obsega tabele ali s privzetimi podatki.

Medijska datoteka

Podmeni predstavi razne vire, iz katerih lahko vstavite sliko, zvočni posnetek ali videoposnetek.

Predmet OLE

Vstavi vdelani ali povezani predmet v dokument, vključno s formulami, QR-kodami in predmeti OLE.

Lik

Ta podmeni vsebuje pogoste like, kot so črta, krog, trikotnik in kvadrat, ter simbolne like, kot so smeški, srce in roža, ki jih je možno vstaviti v dokument.

Odsek

Vstavi odsek besedila, ki je na položaju kazalke v dokumentu. Lahko tudi izberete del besedila in nato izberete ta ukaz, da ustvarite odsek. Odseke lahko uporabite tudi, da vstavite dele besedil iz drugih dokumentov, za dodelitev prostih postavitev stolpcev ali za zaščito ali skritje delov besedil, če je pogoj izpolnjen.

Besedilo iz datoteke

Na trenutnem položaju kazalke vstavi datoteko z besedilom.

Polje z besedilom

Nariše okvir z besedilom z vodoravno usmerjenostjo besedila, kjer povlečete v trenutnem dokumentu. Povlecite okvir z besedilom v želeni velikosti kjer koli v dokumentu, nato vnesite ali prilepite besedilo. Za vrtenje besedila zavrtite polje z besedilom.

Komentar

Vstavi komentar okoli izbranega besedila, prosojnice predstavitve, strani risbe ali na trenutnem položaju kazalke v preglednici.

Vstavi okvir

Ta podmeni vsebuje ukaze za interaktivno in ne interaktivno vstavljanje okvira.

Stavec

Ikona odpre pogovorno okno Stavec, s pomočjo katerega lahko v svoj dokument vstavite grafično poudarjeno besedilo, česar z običajnim oblikovanjem pisav ni mogoče doseči.

Napis

Oštevilčen napis doda izbrani sliki, tabeli, okviru, besedilnemu okviru ali risanemu predmetu. Ta ukaz lahko prikličete s klikom elementa, kateremu želite dodati napis, z desno tipko miške.

Hiperpovezava

Odpre pogovorno okno, ki vam omogoča urejanje hiperpovezav.

Zaznamek

Vstavi zaznamek na trenutni položaj kazalke. Krmarja lahko nato uporabite za hitro skakanje na označena mesta. V dokumentu HTML se zaznamki pretvorijo v sidra, na katere lahko skačete s hiperpovezave.

Navzkrižni sklic

Tukaj vstavljate sklice oz. sklicna polja v trenutni dokument. Sklici so sklicna polja znotraj istega dokumenta ali znotraj poddokumentov glavnega dokumenta.

Poseben znak

Omogoča uporabniku vstavljanje posebnih znakov iz nabora simbolov v nameščenih pisavah.

Oblikovalna oznaka

Odpre podmeni, prek katerega lahko vstavite posebne oblikovalne oznake, kot so nedeljivi presledek, delilni vezaj in presledek ničte širine.

Vodoravna črta

Vstavi vodoravno črto na trenutnem mestu kazalke.

Sprotne/končne opombe

Ta meni vsebuje ukaze za vstavljanje sprotne ali končne opombe z ali brez dodatne interakcije z uporabnikom.

Kazala

Odpre meni za vstavljanje vnosa v kazalo ali bibliografskega vnosa ter za vstavljanje kazal oz. seznama bibliografije.

Čarovnik za številke strani

Ta ukaz uporabite za hitro vstavljanje številke strani v glavo oz. nogo trenutnega sloga strani.

Polje

V podmeniju se izpišejo najpogostejše vrste polj, ki jih lahko vstavite v dokument na trenutnem mestu kazalke. Za ogled vseh polj, ki so na voljo, izberite Dodatna polja.

Glava in noga

Ta podmeni vsebuje ukaze za dodajanje in odstranjevanje glav in nog strani.

Kuverta

Ustvari kuverto. Na treh zavihkih določite naslovnika in pošiljatelja, obliko in položaj obeh naslovov ter velikost kuverte in njeno usmerjenost.

Črta za podpis

Vstavi grafično polje, ki predstavlja črto za podpis dokumenta.

Podprite nas!