Uredi

Ta meni vsebuje ukaze za urejanje vsebine trenutnega dokumenta.

Razveljavi

Razveljavi zadnji ukaz ali zadnji vnos, ki ste ga vtipkali. Za izbor ukaza, ki ga želite razveljaviti, kliknite puščico poleg ikone Razveljavi v vrstici Standardno.

Uveljavi

Razveljavi dejanje zadnjega ukaza Razveljavi. Za izbiro koraka Razveljavi, ki ga želite preklicati, kliknite puščico zraven ikone Uveljavi v orodni vrstici Standardno.

Ponovi

Ponovi zadnji ukaz. Ta ukaz je na voljo v programih Writer in Calc.

Izreži

Odstrani in kopira izbrano v odložišče.

Kopiraj

Kopira izbrano v odložišče.

Prilepi

Vstavi vsebino odložišča na mesto kazalke in zamenja vsa izbrana besedila ali predmete.

Posebno lepljenje

Vstavi vsebino odložišča v trenutno datoteko v obliki, ki jo določite.

Izberi vse

Izbere celotno vsebino trenutnega dokumenta, okvira ali predmeta besedila.

Izbirni način

Izberite način izbiranja iz podmenija: standarden izbirni način ali bločni izbirni način.

Izberi besedilo

V dokumentu z besedilom, ki je samo za branje, ali v Pomoči lahko omogočite izbirno kazalko. Izberite Uredi – Izberi besedilo ali odprite kontekstni meni dokumenta, ki je samo za branje in izberite Izberi besedilo. Izbirna kazalka ne utripa.

Najdi

Vključite/izključite vidnost orodne vrstice Najdi za iskanje besedila ali krmarjenje po besedilu po elementih.

Najdi in zamenjaj

Najde ali zamenja besedilo ali oblikovanje trenutnega dokumenta.

Pojdi na stran

Odpre pogovorno okno, v katerem vnesete, katera številka strani naj se prikaže (kombinacija tipk +G).

Sledi spremembam

Navede ukaze, ki so na voljo za sledenje spremembam v vaši datoteki.

Komentar

Pokaže podmeni, ki prikazuje možnosti za odgovarjanje na komentarje drugih uporabnikov ter razreševanje in brisanje komentarjev.

Hiperpovezava

Odpre pogovorno okno, ki vam omogoča urejanje hiperpovezav.

Sklic

Podmeni, ki ponuja možnosti urejanja sprotnih in končnih opomb, vnosov v kazalo ter bibliografskih vnosov.

Polja

Odpre pogovorno okno, kjer lahko urejate lastnosti polja. Kliknite pred poljem in nato izberite ta ukaz. V pogovornem oknu lahko uporabite gumbe s puščicami za premik na prejšnje ali naslednje polje.

Zunanje povezave

Omogoča spreminjanje in prekinjanje povezav z zunanjimi datotekami v trenutnem dokumentu. Prav tako lahko posodobite vsebine trenutne datotek z nazadnje shranjeno različico povezane zunanje datoteke. Ta ukaz se ne nanaša na hiperpovezave in ni na voljo, če trenutni dokument ne vsebuje povezav z drugimi datotekami.

Predmet OLE

Omogoča urejanje izbranega predmeta OLE v datoteki, ki ste ga vstavili prek podmenija Vstavi – Predmet OLE.

Zamenjaj zbirko podatkov

Spremenite vire podatkov za trenutni dokument. Za pravilen prikaz vsebine vstavljenih polj, mora zbirka podatkov za zamenjavo vsebovati enaka imena polj.

Način neposredne kazalke

Uporabniku omogoči, da lahko začne tipkati s klikom na začetku, sredini ali koncu sleherne vrstice besedila.

Način urejanja

Uporabite možnost Način urejanja, da aktivirate urejevalni način.

Podprite nas!