Uredi

Ta meni vsebuje ukaze za urejanje vsebine trenutnega dokumenta.

Razveljavi

Razveljavi zadnji ukaz ali zadnji vnos, ki ste ga vtipkali. Za izbor ukaza, ki ga želite razveljaviti, kliknite puščico poleg ikone Razveljavi v vrstici Standardno.

Uveljavi

Razveljavi dejanje zadnjega ukaza Razveljavi. Za izbiro koraka Razveljavi, ki ga želite preklicati, kliknite puščico zraven ikone Uveljavi v orodni vrstici Standardno.

Ponovi

Ponovi zadnji ukaz. Ta ukaz je na voljo v programih Writer in Calc.

Izreži

Odstrani in kopira izbrano v odložišče.

Kopiraj

Kopira izbrano v odložišče.

Prilepi

Vstavi vsebino odložišča na mesto kazalke in zamenja vsa izbrana besedila ali predmete.

Meni Posebno lepljenje

Vstavi vsebino odložišča v trenutno datoteko v obliki, ki jo določite.

Izberi vse

Izbere celotno vsebino trenutnega dokumenta, okvira ali predmeta besedila.

Izbirni način

Izberite način izbiranja iz podmenija: standarden izbirni način ali bločni izbirni način.

Izberi besedilo

Omogočite lahko kazalko za izbor besedila v dokumentih z besedilom, ki so samo za branje.

Najdi

Vključite/izključite vidnost orodne vrstice Najdi za iskanje besedila ali krmarjenje po besedilu po elementih.

Najdi in zamenjaj

Najde ali zamenja besedilo ali oblikovanje trenutnega dokumenta.

Pojdi na stran

Odpre pogovorno okno za vnos številke strani, ki naj bo prikazana.

Sledi spremembam

Navede ukaze, ki so na voljo za sledenje spremembam v vaši datoteki.

Meni Komentarji

Pokaže podmeni, ki prikazuje možnosti za odgovarjanje na komentarje drugih uporabnikov ter razreševanje in brisanje komentarjev.

Hiperpovezava

Odpre pogovorno okno, ki vam omogoča urejanje hiperpovezav.

Sklic

Podmeni, ki ponuja možnosti urejanja sprotnih in končnih opomb, vnosov v kazalo ter bibliografskih vnosov.

Polja

Odpre pogovorno okno, kjer lahko urejate lastnosti polja. Kliknite pred poljem in nato izberite ta ukaz. V pogovornem oknu lahko uporabite gumbe s puščicami za premik na prejšnje ali naslednje polje.

Omogoča spreminjanje in prekinjanje povezav z zunanjimi datotekami v trenutnem dokumentu. Prav tako lahko posodobite vsebine trenutne datotek z nazadnje shranjeno različico povezane zunanje datoteke. Ta ukaz se ne nanaša na hiperpovezave in ni na voljo, če trenutni dokument ne vsebuje povezav z drugimi datotekami.

Predmet OLE

Omogoča urejanje izbranega predmeta OLE v datoteki, ki ste ga vstavili prek podmenija Vstavi – Predmet OLE.

Zamenjaj zbirko podatkov

Spremenite vire podatkov za trenutni dokument. Za pravilen prikaz vsebine vstavljenih polj, mora zbirka podatkov za zamenjavo vsebovati enaka imena polj.

Način neposredne kazalke

Aktivira oz. deaktivira neposredno kazalko. Slednja omogoča, da lahko začnete tipkati s klikom na začetku, sredini ali koncu poljubne vrstice besedila na strani.

Način urejanja

Omogoča urejanje dokumenta, ki je samo za branje, ali tabele zbirke podatkov. Uporabite možnost Način urejanja, da aktivirate urejevalni način.

Podprite nas!