Meniji

Sledeńći odsek vsebuje vse teme pomońći za menije in pogovorna okna.

Ikona opombe

ńĆe Ňĺelite uporabiti menijske ukaze, mora biti izbrano okno, ki vsebuje dokument, katerega Ňĺelite obdelovati. Podobno morate izbrati predmet v dokumentu, da lahko uporabite menijske ukaze, ki se nanaŇ°ajo na predmet.


Ikona opozorila

Meniji so kontekstno obńćutljivi. To pomeni, da so na voljo tiste menijske izbire, ki so smiselne za trenutno izvajano delo. ńĆe se kazalka nahaja v besedilu, potem bodo na voljo vse tiste menijske izbire, ki so na voljo za urejanje besedila. ńĆe ste v dokumentu izbrali sliko, boste videli vse menijske izbire, ki so primerne za urejanje slik.


Datoteka

Ti ukazi veljajo za trenutni dokument, ustvarjanje novega dokumenta, odpiranje obstojeńćega dokumenta ali izhod iz programa.

Uredi

Ta meni vsebuje ukaze za urejanje vsebine trenutnega dokumenta.

Pogled

Ta meni vsebuje ukaze za nadzor prikaza dokumenta na zaslonu, spreminjanje uporabniŇ°kega vmesnika in dostop do podoken stranske vrstice.

Vstavi

Meni Vstavi vsebuje ukaze za vstavljanje novih elementov v dokument. Ti vkljuńćujejo slike, medijske datoteke, grafikone in predmete iz drugih programov, hiperpovezave, komentarje, posebne znake, sprotne opombe in odseke.

Oblika

Vsebuje ukaze za oblikovanje postavitve in vsebine dokumenta.

Slogi

Vsebuje ukaze za dolońćanje, ustvarjanje, urejanje, posodabljanje, nalaganje in upravljanje slogov v dokumentu z besedilom.

Tabela

Vsebuje ukaze za vstavljanje, urejanje in brisanje tabele in njenih elementov v dokumentu z besedilom.

Obrazec

Vsebuje ukaze za omogońćanje oblikovalnega nańćina obrazca, omogońćanje/onemogońćanje ńćarovnikov kontrolnikov in vstavljanje kontrolnikov obrazca v vaŇ° dokument.

Orodja

Vsebuje orodja za preverjanje ńćrkovanja, moŇĺnosti prekrivanja podatkov, ńćarovnika za spajanje dokumentov, makre, razvojna orodja, upravitelja razŇ°iritev, kot tudi orodja za prilagajanje menijev ter nastavljanje moŇĺnosti programa.

Okno

Vsebuje ukaze za prikaz in upravljanje z okni dokumenta.

Pomońć

Meni Pomońć omogońća zagon in nadzor nad sistemom pomońći v LibreOffice.

Podprite nas!