Prilagajanje dopolnjevanja besed v dokumentih z besedilom

Če vam je všeč, da LibreOffice samodejno dopolnjuje besede, ki jih pogosto uporabljate, lahko to vedenje še bolj prilagodite svojim potrebam. Če želite, lahko tudi shranite trenutni seznam zbranih besed, da bodo na voljo ob naslednjem urejanju besedil.

Za prilagajanje dopolnjevanja besed izberite Orodja – Možnosti samopopravkov – Dopolnjevanje besed in nato izberite eno od naslednjih možnosti:

Vstavljanje dodatnega presledka

Izberite Dodaj presledek.

Ikona opombe

Presledek se doda po prvem vnesenem znaku naslednje besede, ki se samodejno dopolni. Presledek se ne doda, če je naslednji znak ločilo, npr. pika ali znak za novo vrstico.


Določanje potrdilne tipke

Izberite tipko, s katero boste sprejeli predlagano besedo, v seznamskem polju Sprejmi s tipko.

Izbiranje najmanjšega števila znakov

Uporabite polje Najm. dolžina besede, da nastavite najmanjše število znakov, ki jih mora imeti beseda, da je lahko uvrščena na seznam.

Izbiranje uporabnosti zbranih besed

Onemogočite možnost Ob zaprtju dokumenta odstrani s seznama besede, zbrane iz dokumenta.

Sedaj je seznam veljaven tudi za druge dokumente, ki jih odprete. Ko zaprete zadnji dokument LibreOffice, se seznam besed izbriše.

Če polje potrdite, je seznam veljaven le toliko časa, dokler je trenutni dokument odprt.

Če želite, da seznam besed obstaja dlje, kot pa trenutna seja LibreOffice, ga shranite kot dokument, tako kot je opisano v naslednjem odseku.

Uporaba seznama besed v prihodnje

Ikona opombe

Če je možnost samodejnega črkovanja izbrana, se zbirajo samo besede, ki jih črkovalnik prepozna.


Uporabite seznam besed, da vedno začnete z določenim nizom tehničnih izrazov za možnost dopolnjevanja besed.

  1. Odprite dokument z besedilom, ki vsebuje želene izraze za dopolnjevanje besed.

    Funkcija dopolnjevanja besed zbira besede.

  2. Izberite vse ali nekaj besed s seznama.

  3. Uporabite tipki +C, da vse izbrane besede kopirate v odložišče. Vsebino odložišča prilepite v nov dokument in ga shranite, da dobite referenčni seznam zbranih besed.

    Kasneje lahko odprete referenčni seznam in samodejno zbirate besede, tako da se možnost dopolnjevanja besed zažene z določenim naborom besed.

Podprite nas!