Spreminjanje vrstic in stolpcev z uporabo tipkovnice

Ko vstavljate ali brišete celice, vrstice ali stolpce tabele, možnosti Vedenje vrstic/stolpcev določajo vpliv na sosednje elemente. Primer: v tabelo lahko vstavite nove vrstice in stolpce s fiksnimi merami, če je na voljo dovolj prostora.

Ikona opombe

Te lastnosti so veljavne samo za spremembe širine stolpca, ki so narejene z uporabo tipkovnice. Po želji pa lahko širino stolpca spreminjate s pomočjo miške.


Če želite za tabele v dokumentih z besedilom nastaviti možnosti Vedenje vrstic/stolpcev, izberite – LibreOffice Writer – Tabela. Za tabele obstajajo trije načini prikaza:

Podprite nas!