Posodabljanje slogov iz izborov

  1. Izberite Pogled – Slogi ali pritisnite kombinacijo tipk .

  2. Kliknite ikono kategorije sloga, ki ga želite posodobiti.

  3. V dokumentu kliknite mesto, od koder želite kopirati posodobljen slog. Kliknite npr. odstavek, kateremu ste ročno spremenili oblikovanje, ki ga želite zdaj kopirati.

  4. V oknu Slogi kliknite slog, ki ga želite posodobiti.

  5. Kliknite puščico poleg ikone Dejanja slogov in iz podmenija izberite Posodobi izbrani slog.

note

Slogu, izbranemu v oknu Slogi, bodo dodane le ročno oblikovane lastnosti besedila na mestu kazalke. Vse lastnosti, ki so bile uporabljene kot del sloga, posodobljenemu slogu ne bodo dodane.


Podprite nas!