Uporaba oblikovanja besedila med vnašanjem

Uporaba krepkega tiska

 1. Izberite besedilo, ki ga želite oblikovati.

 2. Pritisnite tipki +B.

  Pritisnete lahko tudi tipki +B, vnesete besedilo, ki ga želite oblikovati krepko, in nato pritisnete tipki +B, ko končate.

Uporaba ležečega tiska

 1. Izberite besedilo, ki ga želite oblikovati.

 2. Pritisnite tipki +I.

  Pritisnete lahko tudi tipki +I, vnesete besedilo, ki ga želite oblikovati ležeče, in nato pritisnete +I, ko končate.

Podčrtovanje besedila

 1. Izberite besedilo, ki ga želite podčrtati.

 2. Pritisnite tipki +U.

  Pritisnete lahko tudi tipki +U, vnesete besedilo, ki ga želite oblikovati podčrtano, in nato pritisnete +U, ko končate.

Podprite nas!