Uporaba odsekov

Odseki so poimenovani bloki besedila, vključno z grafiko ali predmeti, ki jih lahko uporabite na različne načine:

Odsek vsebuje najmanj en odstavek. Ko izberete besedilo in ustvarite odsek, se prelom odstavka samodejno vstavi na konec besedila.

Odseke lahko vstavite iz dokumenta z besedilom ali pa vstavite celoten dokument z besedilom kot odsek v drug dokument z besedilom. Odseke se lahko vstavlja iz dokumentov z besedilom kot povezave v drug ali isti dokument z besedilom.

Ikona opombe

Če želite vstaviti nov odstavek takoj za ali pred odsekom, kliknite pred ali za odsek in nato pritisnite tipki +vnašalka.


Odseki in stolpci

Odseke lahko vstavljate v že obstoječi odsek. Primer: vstavite lahko odsek, ki ima dva stolpca, v odsek z enim stolpcem.

Postavitev odseka ima prednost pred postavitvijo strani, ki je določena v slogu strani.

Podprite nas!