Uporaba ravnil

Če želite prikazati ali skriti ravnilo, izberite Pogled – Ravnilo. Za prikaz navpičnega ravnila izberite LibreOffice Writer – Pogled in nato izberite Navpično ravnilo pod področjem Ravnilo.

Prilagajanje robov strani

Zapolnjen prostor na koncih ravnila kaže, kje poteka rob strani.

Spreminjanje zamikov

Zamiki se nastavijo s tremi majhnimi trikotniki na vodoravnem ravnilu.

  1. Če želite spremeniti zamik prve vrstice izbranega odstavka, na vodoravnem ravnilu povlecite zgornji levi trikotnik na novo mesto.

  2. Če želite spremeniti levi ali desni zamik odstavka, izberite odstavek, kateremu želite spremeniti zamik, in na ravnilu povlecite spodnji levi ali desni trikotnik na novo mesto.

Če želite npr. spremeniti levi zamik z začetkom v drugi vrstici odstavka, držite pritisnjeno , kliknite trikotnik levo spodaj in ga povlecite na desno.

Na ravnilu lahko tudi kamorkoli dvakrat kliknete in nastavite zamike v pogovornem oknu Odstavek.

Podprite nas!