Sidranje in spreminjanje velikosti oken

Lahko zasidrate, odsidrate ali spreminjate velikost večini oken LibreOffice programov, kot npr. okno Krmar ali Slogi.

Prikazovanje, sidranje in skrivanje oken

Podprite nas!