Vstavljanje navzkrižnega sklicevanja

Navzkrižni sklici omogočajo skakanje na določene odlomke besedila in predmete v enem dokumentu. Navzkrižni sklic sestavlja cilj in sklic, ki se v dokument vstavita kot polji.

Predmeti z napisi in zaznamki se lahko uporabijo kot cilj.

Besedilo z navzkrižnim sklicevanjem

Preden vstavite navzkrižni sklic, morate najprej določiti cilje v besedilu.

Kako vstavite cilj

 1. Izberite besedilo, ki ga želite uporabiti kot cilj za navzkrižno sklicevanje.

 2. Izberite Vstavi – Navzkrižno sklicevanje.

 3. Na seznamu Vrsta izberite »Vstavi sklic«.

 4. Vnesite ime cilja v polje Ime. Izbrano besedilo se prikaže v polju Vrednost.

 5. Kliknite Vstavi. Ime cilja se doda na seznam Izbor.

Pogovorno okno pustite odprto in nadaljujte z naslednjim odsekom.

Kako ustvarite navzkrižni sklic za cilj

 1. V besedilu postavite kazalko na mesto, kamor želite vstaviti navzkrižni sklic.

 2. Izberite Vstavi – Navzkrižno sklicevanje, s čimer odprete pogovorno okno, če že ni odprto.

 3. Na seznamu Vrsta izberite »Vstavi sklic«.

 4. Na seznamu Izbor izberite cilj, na katerega se želite navzkrižno sklicevati.

 5. V seznamu Sklic z izberite obliko navzkrižnega sklica. Oblika določa vrsto informacij, ki so prikazane kot navzkrižni sklic. »Sklic« npr. vstavi ciljno besedilo, »Stran« pa številko strani, kjer se cilj nahaja. Pri sprotnih opombah je vstavljena številka sprotne opombe.

 6. Kliknite Vstavi.

 7. Kliknite Zapri, ko končate.

Navzkrižno sklicevanje na predmet

Sklicujete se lahko na večino predmetov v dokumentu, npr. grafiko, risane predmete in tabele, če vsebujejo napis. Če želite predmetu dodati napis, izberite predmet in nato še Vstavi – Napis.

 1. Kliknite v dokument, kamor želite vstaviti navzkrižni sklic.

 2. Izberite Vstavi – Navzkrižno sklicevanje.

 3. Na seznamu Vrsta izberite kategorijo napisa za predmet.

 4. Na seznamu Izbor izberite številko napisa za predmet, na katerega se želite sklicevati.

 5. V seznamu Sklic z izberite obliko navzkrižnega sklica. Oblika določa vrsto informacij, ki so prikazane kot navzkrižni sklic. »Sklic« npr. vstavi kategorijo napisa in besedilo napisa predmeta.

 6. Kliknite Vstavi.

 7. Kliknite Zapri, ko končate.

Posodabljanje navzkrižnega sklicevanja

Če želite v dokumentu ročno posodobiti navzkrižno sklicevanje, v meniju izberite Orodja – Posodobi – Polja ali pritisnite F9.

Ikona namiga

Izberite Pogled – Imena polj, če želite preklopiti med izpisom imen sklicev in vsebino sklicev.


Podprite nas!