Zaščita vsebine v programu LibreOffice Writer

Sledi pregled različnih načinov zaščite vsebine v programu LibreOffice Writer pred spreminjanjem ali brisanjem.

Zaščita odsekov v programu LibreOffice Writer

Vsak odsek besedilnega dokumenta LibreOffice Writer lahko zaščitite proti spremembam, tudi z geslom.

warning

Ta zaščita ni mišljena kot povsem varna zaščita. Gre le za stikalo, ki varuje celice pred naključnimi spremembami.


Vklop zaščite

Podatki, ki jih želite zaščititi, se morajo nahajati v odseku. Odsek ustvarite oz. izberete na sledeč način:

 1. Če odsek ne obstaja: izberite besedilo, nato v menijski vrstici izberite Vstavi – Odsek.

 2. Če odsek že obstaja: izberite Oblika – Odseki v menijski vrstici in izberite odsek na seznamu Odsek. Lahko tudi z desno tipko miške kliknete odsek v Krmarju in izberete Uredi.

Omogočanje zaščite

 1. Če želite zaščito brez gesla, potrdite polje Zaščiti pod Zaščita pred pisanjem.

 2. Če želite zaščito z geslom, potrdite polji Zaščiti in Z geslom in kliknite gumb Geslo. Vnesite in potrdite geslo, ki mora vsebovati najmanj pet znakov.

Spreminjanje zaščite

izberite Oblika – Odseki v menijski vrstici in izberite odsek na seznamu Odsek. Lahko tudi z desno tipko miške kliknete odsek v Krmarju in izberete Uredi.

 1. Če zaščita nima gesla in ga želite določiti, potrdite možnost Z geslom, kliknite gumb Geslo ter vnesite in potrdite geslo z najmanj petimi znaki.

 2. Če zaščita ima geslo in ga želite odstraniti, pod Zaščita pred pisanjem počistite potrditveno polje Zaščiti in vnesite pravilno geslo.

 3. Če je odsek zaščiten z geslom in ga želite le spremeniti, v oknu Uredi odseke kliknite gumb Geslo in nato dvakrat vnesite pravilno geslo.

Izklop zaščite

izberite Oblika – Odseki v menijski vrstici in izberite odsek na seznamu Odsek. Lahko tudi z desno tipko miške kliknete odsek v Krmarju in izberete Uredi.

 1. Če zaščita nima gesla, počistite potrditveno polje Zaščiti v območju Zaščita pred pisanjem.

 2. Če zaščita ima geslo, pod Zaščita pred pisanjem počistite potrditveno polje Zaščiti in vnesite pravilno geslo.

Zaščita celic v tabeli programa LibreOffice Writer

Vsebino posameznih celic ali celotne besedilne tabele LibreOffice Writer lahko zaščitite pred spreminjanjem.

warning

Ta zaščita ni mišljena kot povsem varna zaščita. Gre le za stikalo, ki varuje celice pred naključnimi spremembami.


Vklop zaščite

 1. Za eno ali več celic postavite kazalko v celico ali izberite želeni obseg celic. V menijski vrstici izberite Tabela – Zaščiti celice.

 2. Za celotno tabelo izberite tabelo in nato v menijski vrstici izberite Tabela – Zaščiti celice.

Izklop zaščite

note

Če je potrebno, najprej izberite – LibreOffice Writer – Pripomočki za oblikovanje in izberite Omogoči kazalko pod Zaščitena območja.


 1. Za eno ali več celic postavite kazalko v celico ali izberite želeni obseg celic. V menijski vrstici izberite Orodja – Odstrani zaščito celic.

 2. Za celo tabelo z desno tipko miške kliknite tabelo z v Krmarju ter v kontekstnem meniju izberite Tabela – Odstrani zaščito. Lahko tudi izberete celotno tabelo in v menijski vrstici izberete Tabela – Odstrani zaščito celic.

Zaščita vsebine kazal

Kazala vsebine in kazala, ki so narejena v programu LibreOffice Writer, so samodejno zaščitena pred naključnimi spremembami.

warning

Ta zaščita ni mišljena kot povsem varna zaščita. Gre le za stikalo, ki varuje celice pred naključnimi spremembami.


Vklop zaščite

 1. Z desno tipko miške kliknite v kazalo. V kontekstnem meniju izberite Uredi kazalo. V zavihku Vrsta izberite Zaščiteno pred ročnimi spremembami.

 2. Z desno tipko miške kliknite kazalo vsebine ali pojmov v Krmarju in nato izberite Kazalo – Samo za branje.

Izklop zaščite

note

Če je potrebno, najprej izberite – LibreOffice Writer – Pripomočki za oblikovanje in izberite Omogoči kazalko pod Zaščitena območja.


 1. Z desno tipko miške kliknite v kazalo. V kontekstnem meniju izberite Uredi kazalo. V zavihku Vrsta prekličite potrditev polja Zaščiteno pred ročnimi spremembami.

 2. Z desno tipko miške kliknite kazalo vsebine ali pojmov v Krmarju in nato prekličite potrditev Kazalo – Samo za branje.

Zaščita polj in zaznamkov pred spreminjanjem

Izberite Orodja – Zaščiti dokument – Zaščiti polja, da zaščitite vsa polja pred spreminjanjem. S to zaščito preprečite naključne spremembe v poljih.

Izberite Orodja – Zaščiti dokument – Zaščiti zaznamke, da zaščitite vse zaznamke pred spreminjanjem. S to zaščito preprečite naključne spremembe zaznamkov.

Zaščita celotnega dokumenta programa LibreOffice Writer pred spremembami.

Vsebino dokumenta programa LibreOffice Writer lahko zaščitite pred spreminjanjem, če je v enem od naslednjih zapisov: .odt, .ott, .doc, .docx.

warning

Ta zaščita ni mišljena kot povsem varna zaščita. Gre le za stikalo, ki varuje celice pred naključnimi spremembami.


Če želite omogočiti zaščito celotnega dokumenta, izberite – LibreOffice Writer – Združljivost in potrdite možnost Zaščiti obliko. Če želite onemogočiti zaščito, odstranite potrditev.

Podprite nas!