Spreminjanje usmerjenosti strani

Vse lastnosti strani dokumentov z besedilom Writer, kot je npr. usmeritev strani, so določene v okviru sloga strani. Nov dokument z besedilom privzeto uporablja za vse strani slog strani »Privzeto«. Če odprete obstoječi dokument z besedilom, so morda različnim stranem dodeljeni različni slogi strani.

Pomembno je, da se zavedate, da spremembe lastnosti strani vplivajo le na strani, ki uporabljajo trenutni slog strani. Trenutni slog strani je naveden v vrstici stanja na spodnjem robu okna.

Sprememba usmerjenosti strani za vse strani

Če dokument z besedilom sestavljajo le strani z istim slogom strani, lahko lastnosti strani spremenite neposredno:

 1. Izberite Oblika – Slog strani.

 2. Kliknite zavihek Stran.

 3. Pod naslovom Usmerjenost izberite »Pokončno« ali »Ležeče«.

 4. Kliknite V redu.

Sprememba usmerjenosti strani le za nekatere strani

LibreOffice uporablja sloge strani za določitev usmerjenosti strani v dokumentu. Slogi strani določajo še druge lastnosti strani, kot so npr. glava, noga ali robovi strani. Trenutnemu dokumentu lahko spremenite »Privzeti« slog strani ali pa določite lastne sloge strani in le-te uporabite na poljubnem delu svojega besedila.

Na koncu te strani pomoči je podrobneje razložen obseg slogov strani. Če vam koncept slogov strani še ni čisto jasen, si preberite še izbor na dnu te strani.

note

Za razliko od slogov znakov ali odstavkov slogi strani ne poznajo hierarhičnih odnosov. Nov slog strani lahko ustvarite na osnovi lastnosti obstoječega sloga strani, če pa kasneje spremenite izvorni slog, nov slog strani ne deduje sprememb samodejno.


Če želite spremeniti usmerjenost vseh strani, ki uporabljajo isti slog strani, potrebujete najprej slog strani, nato ta slog uporabite:

 1. Izberite Pogled – Slogi.

 2. Kliknite ikono Slogi strani.

 3. Z desno tipko miške kliknite slog strani in izberite Nov. Nov slog strani dobi vse lastnosti trenutno izbranega sloga strani.

 4. Na zavihku Organizator vtipkajte ime za slog strani v polje Ime, npr. »Moje ležeče«.

 5. V polju Naslednji slog izberite slog strani, ki ga želite uporabiti na strani, ki sledi strani z novim slogom. Oglejte si odsek o obsegu slogov strani na koncu te strani pomoči.

 6. Kliknite zavihek Stran.

 7. Pod naslovom Usmerjenost izberite »Pokončno« ali »Ležeče«.

 8. Kliknite V redu.

Zdaj ste določili pravi slog strani z imenom »Moj ležeči«. Za uveljavitev novega sloga dvokliknite slog strani »Moj ležeči« v oknu Slogi. Spremenjene bodo vse strani v trenutnem obsegu slogov strani. Če ste določili, da je »naslednji slog« nek drug slog, bo spremenjena le prva stran trenutnega obsega slogov strani.

Hitro preklapljanje med pokončno in ležečo postavitvijo strani

Privzeta predloga v modulu LibreOffice Writer ponuja več slogov postavitve strani, med katerimi imata slog Privzeti slog strani pokončno usmerjenost, slog Ležeče pa ležečo usmerjenost.

Te sloge lahko uporabite za hitro preklapljanje med pokončno in ležečo postavitvijo strani, tako da vstavite ročne prelome in izberete ustrezen slog strani na spodaj opisani način:

 1. Postavite kazalko na mesto, kjer želite vstaviti prelom strani.

 2. Izberite Vstavi – Dodatni prelomi – Ročni prelom. Pojavi se pogovorno okno Vstavi prelom.

 3. Izberite možnost Prelom strani in v spustnem meniju Slog strani tisti slog strani, ki ga želite uveljaviti za prelomom (Privzeti slog strani, Ležeče itn.).

 4. Če želite uveljavljeno znova spremeniti na določenem mestu v dokumentu (npr. preklopiti nazaj iz ležeče v pokončno usmerjenost), postavite kazalko na tisto mesto in ponovite poprej opisane korake.

Obseg slogov strani

Zavedati se morate obsega slogov strani v LibreOffice. Na katere strani dokumenta z besedilom vpliva urejanje sloga strani?

Eno stran obsegajoči slogi strani

Slog strani je lahko določen tako, da obsega le eno stran. Primer tega je slog »Prva stran«. To lastnost nastavite z določitvijo drugega sloga strani kot »naslednjega sloga« na zavihku Oblika – Slog strani – Organizator.

Eno stran obsegajoči slogi se začnejo na spodnjem robu obsega sloga trenutne strani in potekajo do naslednjega preloma strani. Naslednji prelom strani se pojavi samodejno, ko se besedilo prelomi na naslednjo stran, kar včasih poimenujemo »mehak prelom strani«. Sicer lahko vstavite ročni prelom strani.

Če želite vstaviti ročni prelom strani na položaj kazalke, pritisnite tipki +vnašalka ali izberite Vstavi – Ročni prelom in nato kliknite V redu.

Ročno določen obseg sloga strani

Slog strani »Privzeto« ne določa drugega »naslednjega sloga« na zavihku Oblika – Slog strani – Organizator. Namesto tega je »naslednji slog« nastavljen na »Privzeto«. Vsi slogi strani, ki jim sledi isti slog strani, se lahko raztezajo čez več strani. Spodnjo in zgornjo mejo obsega sloga strani določajo »prelomi strani s slogom«. Vse strani med dvema »prelomoma strani s slogom« uporabljajo isti slog strani.

»Prelom strani s slogom« lahko vstavite neposredno na položaj kazalke. Sicer lahko lastnost »prelom strani s slogom« dodelite tudi odstavku ali slogu odstavka.

Izvedite enega od naslednjih ukazov:

Podprite nas!