Številke strani

V modulu Writer je številka strani polje, ki ga lahko vstavite v svoje besedilo.

Vstavljanje številk strani

Izberite Vstavi – Številka strani za vstavljanje številke strani na trenutno mesto kazalke.

tip

Če namesto številke vidite besedilo »Številka strani«, izberite Pogled - Imena polj ().


Vendar bodo ta polja spremenila položaj, ko dodate ali odstranite besedilo. Zato je najbolje, da vstavite polje številke strani v glavo ali nogo, ki ima vedno enak položaj in je ponovljena na vsaki strani.

Izberite Vstavi – Glava in noga – Glava – (ime sloga strani) ali Vstavi – Glava in noga – Noga – (ime sloga strani) in vsem stranem s trenutnim slogom strani boste dodali glavo ali nogo.

Začetek štetja strani z določeno številko

Sedaj želite nadzorovati tudi izpis številk strani. Ustvarjate dokument z besedilom, ki bi se moral začeti s številko strani 12.

 1. Kliknite v prvi odstavek dokumenta.

 2. Izberite Oblika – Odstavek, nato zavihek Potek besedila.

 3. V področju Prelomi omogočite Vstavi. Omogočite S slogom strani, da boste lahko videli novo številko strani. Kliknite V redu.

Ikona opombe

Nova številka strani je lastnost prvega odstavka strani.


Izbiranje oblike številke strani

Rimske številke strani želite v obliki i, ii, iii, iv itn.

 1. Dvokliknite neposredno pred polje številke strani. Odpre se pogovorno okno Uredi polja.

 2. Izberite obliko zapisa številk in kliknite V redu.

Uporaba različnih oblik številk strani v glavah in nogah

Vzemimo, da želite nekaj strani s številčenjem z rimskimi številkami, ki jim sledijo preostale strani, oštevilčene na drug način.

V modulu Writer boste najverjetneje potrebovali različne sloge strani. Prvi slog strani ima npr. nogo z oblikovano številko strani v rimskih številkah. Slog strani, ki bo sledil, ima nogo oblikovano s poljem številke strani v drugačni obliki.

Oba sloga strani mora ločevati prelom strani. V modulu Writer so na voljo samodejni ali ročno vstavljeni prelomi strani.

Od vašega dokumenta je odvisno, kaj je najbolje: uporabiti ročno vstavljene prelome strani med slogi strani ali uporabiti samodejne spremembe. Če potrebujete eno naslovnico z različnim slogom od drugih strani, lahko uporabite samodejno metodo:

Uporaba drugačnega sloga strani za prvo stran

 1. Kliknite na prvo stran svojega dokumenta.

 2. Izberite Pogled – Slogi ().

 3. V oknu Slogi kliknite ikono Slogi strani.

 4. Dvokliknite slog »Prva stran«.

Tako dobi vaša naslovnica slog »Prva stran«, sledeče strani pa imajo samodejno dodeljen »Privzeti slog strani«.

Zdaj lahko npr. vstavite nogo le za »Privzeti slog strani« ali vstavite noge za oba sloga strani, vendar z različno oblikovanimi polji številke strani.

Uveljavitev spremembe ročno vstavljenega sloga strani

 1. Kliknite na začetek prvega odstavka na strani, kjer bo uporabljen drugačen slog strani.

 2. Izberite Vstavi – Dodatni prelomi – Ročni prelom. Pojavi se pogovorno okno Vstavi prelom.

 3. V seznamskem polju Slog izberite slog strani. Lahko nastavite tudi novo številko strani. Kliknite V redu.

Izbrani slog strani bo uporabljen od trenutnega odstavka do naslednjega preloma strani s slogom. Morda boste morali še prej ustvariti nov slog strani.

Vstavljanje številk strani v noge

O glavah in nogah

Izmenjujoči slogi strani na sodih in lihih straneh

Ustvarjanje sloga strani na osnovi trenutne strani

Vstavljanje imena poglavja in številke v glavo ali nogo

Oblikovanje glav in nog

Podprite nas!