Dodajanje številk vrstic

LibreOffice lahko vstavi številke strani v celoten dokument ali le izbranim odstavkom v dokumentu. Številke strani so vidne pri tiskanju dokumenta. Določite lahko interval oštevilčevanja vrstic, začetno številko vrstice, štetje praznih vrstic ali vrstic v okvirih. Med številke vrstic lahko dodate tudi ločilo.

note

Številke vrstic v zapisu HTML niso na voljo.


Kako celotnemu dokumentu dodate številke vrstic

 1. Izberite Orodja – Oštevilčevanje vrstic.

 2. Izberite Pokaži oštevilčevanje in nato izberite želene možnosti.

 3. Kliknite V redu.

Kako določenemu odstavku dodate številke vrstic

 1. Izberite Orodja – Oštevilčevanje vrstic.

 2. Izberite Pokaži oštevilčevanje.

 3. Pritisnite , da se odpre okno Slogi, nato kliknite ikono Slogi odstavka.

 4. Z desno tipko miške kliknite slog odstavka »Privzeto« in izberite Spremeni.

  Vsi slogi odstavka temeljijo na slogu »Privzeto«.

 1. Kliknite zavihek Oris in seznam.

 2. Pod področjem Oštevilčevanje vrstic počistite potrditveno polje Vključi ta odstavek v oštevilčevanje vrstic.

 3. Kliknite V redu.

 4. Izberite odstavke, katerim želite dodati številke vrstic.

 5. Izberite Oblika – Odstavek, nato kliknite zavihek Oris in oštevilčevanje.

 6. Izberite Vključi ta odstavek v oštevilčevanje vrstic.

 7. Kliknite V redu.

Ustvarite lahko tudi slog odstavka, ki vključuje oštevilčevanje vrstic, in ga uporabite v odstavkih, katerim želite dodati številke vrstic.

Kako določite začetno številko vrstice

 1. Kliknite v odstavek.

 2. Izberite Oblika – Odstavek in kliknite zavihek Oris in seznam.

 3. Izberite potrditveno polje Vključi ta odstavek v oštevilčevanje vrstic.

 4. Izberite potrditveno polje Ponovno začni s tem odstavkom.

 5. Vnesite številko vrstice v polje Začni z.

 6. Kliknite V redu.

Podprite nas!