Vklop in izklop prepoznavanja števil v tabelah

LibreOffice lahko samodejno prepozna števila ali datume, ki jih vnesete v celico tabele, in jih pretvori iz besedila v ustrezni številski zapis. Izberite Tabela – Oblika števila, da spremenite prikaz vnesene vrednosti.

Če vnosa ni mogoče prepoznati kot števila, se kategorija števila spremeni v Besedilo in vnos se ne spremeni.

Če Prepoznavanje številk ni označeno, potem so številke shranjene kot besedilo in so samodejno poravnane na levo.

To funkcionalnost omogočite oz. onemogočite na enega od naslednjih načinov:

Ta funkcija deluje na vseh tabelah v vseh dokumentih. Če je vključena, se vnos datuma v celico tabele samodejno oblikuje. Omogočanje in onemogočanje te možnosti ne spremeni obstoječega oblikovanja podatkov.

LibreOffice Writer – Tabela

Podprite nas!