Navodila za uporabo LibreOffice Writer-ja

Na strani splošne pomoči za LibreOffice najdete napotke za delo, ki so uporabni v vseh modulih, kot npr. za delo z okni in meniji, prilagajanje LibreOffice, vire podatkov, galerijo itn.

Če potrebujete pomoč za drug modul, preklopite na pomoč zanj v kombiniranem polju v območju za krmarjenje.

Vnašanje in oblikovanje besedila

Preklapljanje med vstavnim in prepisnim načinom

Uporaba neposredne kazalke

Krmarjenje in izbiranje z uporabo tipkovnice

Vstavljanje posebnih znakov

Dopolnjevanje besed za dokumente z besedilom

Vstavljanje nedeljivih presledkov, vezajev in delilnih vezajev

Uporaba oblikovanja besedila med vnašanjem

Poudarjanje besedila

Spreminjanje barve besedila

Sukanje besedila

Uporaba okvira za sredinsko poravnavo besedila na strani

Zamikanje odstavkov

Določanje obrob za strani

Določanje obrob za odstavke

Določanje obrob za tabele in celice v tabelah

Določanje obrob za predmete

Nadpisano ali podpisano besedilo

Spreminjanje velikosti črk v besedilu

Premikanje in kopiranje besedila v dokumentih

Ponastavljanje atributov pisave

Oštevilčevanje naslovov

Razporejanje naslovov v Krmarju

Pot do določenega zaznamka

Uporaba odsekov

Vstavljanje odsekov

Urejanje odsekov

Kopiranje atributov s preslikovalnikom oblik

Predloge in slogi

Uporaba novih slogov iz izborov

Uporaba slogov z načinom kopiranja slogov

Posodabljanje slogov iz izborov

Uporaba slogov iz drugega dokumenta ali predloge

Ustvarjanje in spreminjanje privzetih predlog in predlog po meri

Tiskanje z razmikom vrstic glede na stran

Beleženje in prikaz sprememb

Samodejno vnašanje in oblikovanje besedila

Izklop samopopravkov

Ustvarjanje oštevilčenega ali označenega seznama med vnašanjem

Samodejno preveri črkovanje

Uporaba samobesedila

Dodajanje izjem na seznam samopopravkov

Izmenjujoči slogi strani na sodih in lihih straneh

Izklop označevanja in oštevilčevanja za posamezne odstavke

Odstranjevanje prelomov vrstice

Uporaba slogov, oštevilčevanje strani, uporaba polj

Številke strani

Spreminjanje usmerjenosti strani

Spreminjanje ozadja strani

Uporaba slogov z načinom kopiranja slogov

Uporaba novih slogov iz izborov

Posodabljanje slogov iz izborov

Razveljavitev neposrednega oblikovanja za dokument

Oblikovanje glav in nog

Vstavljanje hiperpovezav

Določanje obsega števil

Vstavljanje in brisanje prelomov strani

Ustvarjanje in uporaba slogov strani

Polja

Dodajanje vnosnih polj

Poizvedovanje po uporabniških podatkih v poljih ali pogojih

Pretvarjanje polja v besedilo

Vstavljanje polja s fiksnim ali spremenljivim datumom

Urejanje tabel v besedilu

Izbiranje tabel, vrstic in stolpcev

Vstavljanje tabel

Brisanje tabel ali vsebine tabele

Računanje v besedilnih dokumentih

Računanje sestavljenih formul v dokumentih z besedilom

Računanje in lepljenje rezultata formule v dokument z besedilom

Prikaz rezultata izračuna tabele v drugi tabeli

Računanje v tabelah

Računanje vsote niza celic v tabeli

Vstavljanje besedila pred tabelo na vrhu strani

Spajanje in delitev celic

Ponovitev glave tabele na novi strani

Spreminjanje velikosti vrstic in stolpcev v besedilni tabeli

Spreminjanje vrstic in stolpcev z uporabo tipkovnice

Kopiranje delov preglednic v dokumente z besedilom

Vstavljanje prelomov vrstic v celice

Slike, risbe, izrezki, Stavec

Umeščanje predmetov

Uporaba napisov

Dodajanje številk naslovov k napisom

Stavec za grafično oblikovanje besedila

Vstavljanje slik

Vstavljanje, urejanje in shranjevanje bitnih slik

Vstavljanje slike iz datoteke

Vstavljanje slike iz programov LibreOffice Draw ali Impress

Vstavljanje slike iz galerije z načinom povleci in spusti

Vstavljanje optično prebrane slike

Vstavljanje grafikona iz programa Calc v dokument z besedilom

Animiranje besedila

Sukanje besedila

Določanje slik ali barv za ozadje strani (vodni žig)

Kazalo vsebine, kazalo

Glavni dokumenti in poddokumenti

Določanje vnosov v kazalu vsebine

Posodabljanje, urejanje in brisanje kazal

Urejanje ali brisanje vnosov v kazala

Oblikovanje kazala vsebine

Ustvarjanje kazala vsebine

Ustvarjanje abecednih kazal pojmov

Ustvarjanje bibliografije

Uporabniško določena kazala

Kazala, ki zajemajo več dokumentov

Krmar za dokumente z besedilom

Naslovi, vrste oštevilčevanja

Oštevilčevanje in slogi odstavka

Dodajanje oznak

Dodajanje oštevilčevanja

Oštevilčevanje naslovov

Ustvarjanje oštevilčenega ali označenega seznama med vnašanjem

Uporaba napisov

Dodajanje številk naslovov k napisom

Določanje obsega števil

Glavni dokumenti in poddokumenti

Spreminjanje ravni odstavka v seznamu

Združevanje oštevilčenih seznamov

Spreminjanje oštevilčevanja v oštevilčenem seznamu

Izklop označevanja in oštevilčevanja za posamezne odstavke

Dodajanje številk vrstic

Glave, noge, sprotne opombe

O glavah in nogah

Vstavljanje številk strani v noge

Vstavljanje imena poglavja in številke v glavo ali nogo

Določitev različnih glav in nog

Oblikovanje glav in nog

Vstavljanje in urejanje sprotnih in končnih opomb

Razmik med sprotnimi opombami

Urejanje drugih predmetov v besedilu

Umeščanje predmetov

Ustvarjanje oštevilčenega ali označenega seznama med vnašanjem

Uporaba napisov

Dodajanje številk naslovov k napisom

Risanje črt v besedilu

Uporaba slogov črte s pomočjo orodne vrstice

Določitev sloga puščic

Določitev sloga črte

Vstavljanje, urejanje in povezovanje okvirov

Črkovanje, slovarji, deljenje besed

Preverjanje črkovanja in slovnične pravilnosti

Samodejno preveri črkovanje

Dodajanje izjem na seznam samopopravkov

Odstranjevanje besed iz uporabniško določenega slovarja

Deljenje besed

Slovar sopomenk

Tipska pisma, nalepke in vizitke

Ustvarjanje tipskega pisma

Izdelava ter tiskanje nalepk in vizitk

Tiskanje nalepk za naslove

Pogojno besedilo

Pogojno besedilo za število strani

Delo z dokumenti

Tiskanje brošure

Glavni dokumenti in poddokumenti

Predogled strani pred tiskanjem

Hitrejše tiskanje z okleščenimi podatki

Tiskanje več strani na enem listu

Tiskanje v obratnem vrstnem redu

Izbiranje tiskalnikovega pladnja za papir

Shranjevanje dokumentov z besedilom v obliki HTML

Vstavljanje celotnega dokumenta z besedilom

Shranjevanje dokumentov v drugih oblikah zapisa

Odpiranje dokumentov v drugih oblikah zapisa

Pošiljanje dokumentov kot e-pošte

Kako določimo novo delovno mapo

Razno

Uporaba tipk za bližnjico (dostopnost LibreOffice Writer)

Uporaba samobesedila

Uporaba pametnih značk

Pošiljanje faksov in nastavitev programa LibreOffice za pošiljanje faksov

Lepljenje vsebine v posebnih oblikah

Ustvarjanje sloga strani na osnovi trenutne strani

Pogojno besedilo

Pogojno besedilo za število strani

Premikanje in kopiranje besedila v dokumentih

Skrivanje besedila

Prikazovanje skritega besedila

Ustvarjanje nenatisljivega besedila

Vstavljanje hiperpovezav z uporabo Krmarja

Krmar za dokumente z besedilom

Sidranje in spreminjanje velikosti oken

Vklop in izklop prepoznavanja števil v tabelah

Predogled strani pred tiskanjem

Tiskanje več strani na enem listu

Izbiranje tiskalnikovega pladnja za papir

Vstavljanje navzkrižnega sklicevanja

Uporaba regularnih izrazov pri iskanju po besedilu

Shranjevanje dokumentov z besedilom v obliki HTML

Uporaba oblikovanja besedila med vnašanjem

Uporaba neposredne kazalke

Vstavljanje, urejanje in povezovanje okvirov

Vstavljanje celotnega dokumenta z besedilom

Štetje besed

Oblivanje besedila okrog predmetov

Snemanje makra

Podprite nas!