Uporaba tipk za bližnjico (dostopnost LibreOffice Writer)

Ikona opombe

Nekatere tipke za bližnjice so morda že dodeljene operacijskemu sistemu. Le-te zato ne bodo na voljo v LibreOffice. Poskusite dodeliti različne tipke v LibreOffice preko menija Orodja – Prilagodi – Tipkovnica ali namizja.


Pritisnite tipki +<podčrtan znak>, da odprete meni. V odprtem meniju pritisnite podčrtani znak, da zaženete ukaz. Primer: pritisnite +V, odpre se meni Vstavi, in nato pritisnite H, da vstavite hiperpovezavo.

Če želite odpreti kontekstni meni, pritisnite tipki dvigalka+F10. Zaprete ga s pritiskom na ubežnico.

Vstavljanje odsekov

 1. Izberite Pogled – Orodne vrstice – Vstavi, da odprete orodno vrstico Vstavi.

 2. Pritiskajte F6 toliko časa, da je pozornost na orodni vrstici Vstavi.

 3. Pritiskajte smerno tipko desno toliko časa, da je ikona Izbor izbrana.

 4. Pritisnite smerno tipko navzdol, nato pritisnite smerno tipko desno, da nastavite širino odseka, ki ga želite vstaviti.

 5. Pritisnite vnašalko.

 6. Pritisnite F6, da postavite kazalko v dokument.

Vstavljanje tabele z besedilom

 1. Pritiskajte F6 toliko časa, da je pozornost na orodni vrstici Standardno.

 2. Pritiskajte smerno tipko desno toliko časa, da je ikonaTabela izbrana.

 3. Pritisnite smerno tipko navzdol in nato uporabite smerne tipke, da izberete število stolpcev in vrstic, ki jih boste vključili v tabelo.

 4. Pritisnite vnašalko.

 5. Pritisnite F6, da postavite kazalko v dokument.

Podprite nas!