Vstavljanje slike iz galerije z načinom povleci in spusti

Predmet iz galerije lahko povlečete in spustite v dokument z besedilom, preglednico, risbo ali v predstavitev.

Če želite zamenjati predmet iz galerije, ki ste ga vstavili v dokument, držite pritisnjeni tipki dvigalka+krmilka in povlecite drug predmet iz galerije na ta predmet.

Vstavljanje slik

Vstavljanje slike iz datoteke

Vstavljanje optično prebrane slike

Vstavljanje slike iz programov LibreOffice Draw ali Impress

Vstavljanje grafikona iz programa Calc v dokument z besedilom

Urejanje grafičnih predmetov

Podprite nas!