Oblikovanje kazala vsebine

V pogovornem oknu Vstavi kazalo lahko uporabite različne sloge odstavka, vnosom lahko dodelite hiperpovezave, spreminjate postavitev kazal in barvo ozadja za kazala.

Kako uporabite drug slog odstavka za raven kazala

 1. Z desnim gumbom kliknite v kazalo vsebine ali pojmov in nato izberite Uredi kazalo.

 2. Kliknite zavihek Slogi.

 3. Na seznamu Ravni kliknite raven kazala.

 4. Na seznamu Slog odstavka kliknite slog, ki ga želite uporabiti.

 5. Kliknite gumb Dodeli<.

 6. Kliknite V redu.

Kako dodelite hiperpovezave vnosom v kazalo vsebine

Vnosom v kazalo vsebine lahko dodelite navzkrižni sklic kot hiperpovezavo.

 1. Z desnim gumbom kliknite v kazalo vsebine in nato izberite Uredi kazalo.

 2. Kliknite zavihek Vnosi.

 3. Na seznamu Raven kliknite raven naslova, ki ji želite dodeliti hiperpovezave.

 4. Pod področjem Zgradba kliknite v polje pred E# in nato kliknite Hiperpovezavo.

 5. Kliknite v polje za E in nato kliknite Hiperpovezavo.

 6. Ponovite za vsako raven naslova, za katero želite ustvariti hiperpovezavo, ali pa kliknite gumb Vse, da uporabite oblikovanje za vse ravni.

Ustvarjanje kazala vsebine

Določanje vnosov v kazalu vsebine

Posodabljanje, urejanje in brisanje kazal

Urejanje ali brisanje vnosov v kazala

Ustvarjanje abecednih kazal pojmov

Uporabniško določena kazala

Ustvarjanje bibliografije

Kazala, ki zajemajo več dokumentov

Podprite nas!