Določanje vnosov v kazalu vsebine

Določitev vnosov v kazalu

  1. Kliknite v besedo ali pa v dokumentu izberite besede, ki jih želite uporabiti kot vnos v kazalo.

  2. Izberite Vstavi – Kazala – Vnos v kazalo in naredite nekaj od naslednjega:

Slika pogovornega okna Vnos v kazalo

Določitev vnosov v kazalu vsebine

Kazalo vsebine najlažje ustvarite tako, da vnaprej določene naslovne sloge odstavka »Naslov N«, kot npr. »Naslov 1«, uporabite v odstavkih, ki jih želite vključiti v kazalo vsebine.

Kako uporabite slog odstavka po meri kot vnos v kazalu vsebine

  1. Izberite Orodja – Oštevilčevanje naslovov, nato kliknite zavihek Oštevilčevanje.

  2. V polju Slog odstavka izberite slog odstavka, ki ga želite vključiti v kazalo vsebine.

  3. Na seznamu Raven kliknite hierarhično raven sloga odstavka.

  4. Kliknite V redu. Sedaj lahko v dokumentu sloge uporabite za naslove in jih vključite v kazalo vsebine.

tip

LibreOffice ustvari vnose v kazalu vsebine glede na raven orisa sloga odstavka in glede na vsebino odstavka. Če je odstavek prazen, ne bo vključen v kazalo vsebine. Prazne odstavke lahko kljub temu dodate v kazalo vsebine, tako da vanje ročno dodate presledek ali neprelomni presledek. Presledki v besedilnem polju Za zavihka Oštevilčevanje v pogovornem oknu Oštevilčevanje naslovov ne bodo upoštevani, saj so del oštevilčenja odstavkov, ne vsebine odstavkov.


Podprite nas!