Zamikanje odstavkov

Spremenite lahko zamike trenutnega odstavka, izbranih odstavkov ali sloga odstavka.

tip

Zamike lahko nastavite tudi z ravnilom. Za prikaz ravnila izberite Pogled – Ravnilo.


Umeščanje zamikov

Zamike računamo relativno glede na leve in desne robove strani. Če želite, da se odstavek razteza v rob strani, vnesite negativno vrednost.

note

Mersko enoto spremenite tako, da izberete – LibreOffice Writer – Splošno, nato izberete novo mersko enoto v področju Nastavitve.


Zamiki se razlikujejo glede na smer pisanja. Za primer si oglejmo vrednost zamika Pred besedilom za jezike od leve na desno. Levi rob odstavka je odmaknjen glede na levi rob strani. Za jezike od desne na levo je desni rob odstavka odmaknjen glede na desni rob strani.

Viseči zamiki

Če želite viseči zamik, vnesite v polje Pred besedilom pozitivno in v polje Prva vrstica negativno vrednost.

Ikona Viseči zamik se nahaja v odseku Odstavek stranske vrstice Lastnosti. S klikom ikone preklopite med vrednostma Pred besedilom in Prva vrstica. To omogoča, da preklopite zamik odstavka med prvo vrstico in visečim zamikom.

Viseči zamik ustvarite na sledeč način: vnesite zamik prve vrstice, kjer želite postaviti notranji rob zamika, nato kliknite ikono Viseči zamik, da ustvarite viseči zamik.

Ikona Viseči zamik

Ikona Viseči zamik

Ukaz Viseči zamik lahko dodate kot gumb v orodno vrstico, menijski ukaz ali ukaz kontekstnega menija, pa tudi kot funkcijo s tipkami za bližnjico.

Podprite nas!