Oblikovanje glav in nog

Za besedilo v glavi ali nogi lahko uporabite neposredno oblikovanje. Prilagodite lahko tudi razmik besedila glede na okvir glave ali noge ali pa uporabite obrobo za glavo ali nogo.

  1. Izberite Oblika – Slog strani in nato še zavihek Glava ali Noga.

  2. Nastavite želene možnosti za razmik.

  3. Če želite glavi ali nogi dodati obrobo ali senčenje, kliknite Dodatno. Odpre se pogovorno okno Obroba/ozadje.

O glavah in nogah

Ustvarjanje sloga strani na osnovi trenutne strani

Določitev različnih glav in nog

Vstavljanje imena poglavja in številke v glavo ali nogo

Podprite nas!