Vstavljanje imena poglavja in številke v glavo ali nogo

Preden v glavo ali nogo lahko vnesete podatke o poglavju, morate najprej nastaviti možnosti oštevilčevanja poglavij za slog odstavka, ki ga želite uporabiti za naslove poglavij.

Kako ustvarite slog odstavka za naslove poglavij

 1. Izberite Orodja – Oštevilčevanje poglavij.

 2. V polju Slog izberite slog odstavka, ki ga želite uporabiti za naslove poglavij, npr. »Naslov 1«.

 3. Za naslove poglavij izberite slog oštevilčevanja v polju Število, npr. »1,2,3...«.

 4. V polje Pred vnesite »Poglavje«, za katerim sledi presledek.

 5. V polje Za vnesite presledek.

 6. Kliknite V redu.

Vstavljanje imena in številke poglavja v glavo ali nogo

 1. Uporabite slog strani, ki ste ga določili za naslove poglavij v dokumentu.

 2. Izberite Vstavi – Glava in noga – Glava ali Vstavi – Glava in noga – Noga in nato izberite slog strani za trenutno stran iz podmenija.

 3. Kliknite v območju glave ali noge.

 4. Izberite Vstavi – Polje – Dodatna polja in kliknite zavihek Dokument.

 1. Kliknite »Poglavje« na seznamu Vrsta in »Številka in ime poglavja« na seznamu Oblika.

 2. Kliknite Vstavi in nato še Zapri.

Glava na vsaki strani, ki uporablja trenutni slog strani, samodejno prikaže ime in številko poglavja.

Podprite nas!