Vstavljanje imena poglavja in številke v glavo ali nogo

Preden v glavo ali nogo lahko vnesete podatke o poglavju, morate najprej nastaviti možnosti oštevilčevanja poglavij za slog odstavka, ki ga želite uporabiti za naslove poglavij.

Kako nastavite slog odstavka za naslove poglavij

 1. Izberite Orodja – Oštevilčevanje naslovov – zavihek Oštevilčevanje.

 2. V polju Raven izberite 1.

 3. V polju Slog izberite slog odstavka, ki ga želite uporabiti za naslove poglavij, npr. Naslov 1.

 4. Za naslove poglavij izberite slog oštevilčevanja v polju Število, npr. 1,2,3....

 5. V polje Pred vnesite Poglavje, za čemer sledi presledek.

 6. V polje Za vnesite presledek.

 7. Kliknite V redu.

Vstavljanje imena in številke poglavja v glavo ali nogo

 1. Uporabite slog strani, ki ste ga določili za naslove poglavij v dokumentu.

 2. Izberite Vstavi – Glava in noga – Glava ali Vstavi – Glava in noga – Noga in nato izberite slog strani za trenutno stran iz podmenija.

 3. Kliknite v območju glave ali noge.

 4. Izberite Vstavi – Polje – Dodatna polja in kliknite zavihek Dokument.

 1. Kliknite Naslov na seznamu Vrsta, Številka in vsebina naslova na seznamu Oblika in 1 v Vse do ravni.

 2. Kliknite Vstavi in nato še Zapri.

Glava na vsaki strani, ki uporablja trenutni slog strani, samodejno prikaže ime in številko poglavja.

Podprite nas!