Iskanje in zamenjevanje v Writer-ju

V dokumentih z besedilom lahko poiščete besede, oblikovanje, sloge in še več. Krmarite lahko od enega rezultata iskanja do drugega ali naenkrat označite vse rezultate, nato pa uveljavite drugo obliko ali zamenjate besede z drugim besedilom.

Pogovorno okno Najdi in zamenjaj

Za iskanje besedila po celem dokumentu odprite pogovorno okno Najdi in zamenjaj brez aktivnega izbora besedila. Če želite iskati le po delu dokumenta, najprej izberite tisti del besedila, nato odprite pogovorno okno Najdi in zamenjaj.

Iskanje besedila

 1. Izberite Uredi – Najdi in zamenjaj. Odpre se pogovorno okno Najdi in zamenjaj.

 2. Vnesite iskano besedilo v polje z besedilom Najdi.

 3. Kliknite Najdi naslednje ali Najdi vse.

Ko kliknete Najdi naslednje, Writer pokaže naslednje besedilo, ki je enako vašemu vnosu. Besedilo si lahko ogledate ali ga uredite, nato znova kliknite Najdi, da se pomaknete na naslednje najdeno besedilo.

Če ste zaprli pogovorno okno, lahko pritisnete kombinacijo tipk (krmilka+dvigalka+F), da najdete naslednjo pojavitev brez novega odpiranja pogovornega okna.

Sicer lahko uporabite ikone na spodnjem desnem koncu dokumenta, s katerimi lahko krmarite do naslednjega besedila ali drugega predmeta v dokumentu.

Ko kliknete Najdi vse, Writer izbere vse besedilo, ki je enako vašemu vnosu. Tako lahko npr. postavite vse najdeno besedilo v krepko pisavo ali mu enostavno dodelite poseben znakovni slog.

Zamenjava besedila

Ikona opombe

Za razliko od iskanja zamenjevanje besedila ni omejeno le na trenutni izbor.


 1. Za pogovorno okno Najdi in zamenjaj izberite Uredi – Najdi in zamenjaj.

 2. Vnesite besedilo za iskanje v polje z besedilom Najdi.

 3. Vnesite besedilo, ki bo zamenjalo najdeno besedilo, v polje z besedilom Zamenjaj z.

 4. Kliknite Zamenjaj ali Zamenjaj vse.

Ko kliknete Zamenjaj, Writer poišče besedilo v polju Najdi po celem dokumentu, začne pa na trenutnem položaju kazalke. Ko besedilo najde, Writer osvetli besedilo in počaka na vaš odziv. Kliknite Zamenjaj za zamenjavo poudarjenega besedila v dokumentu z besedilom v polju Zamenjaj. Kliknite Najdi naslednje za pomik do naslednje pojavitve iskanega besedila, ne da bi zamenjali trenutni izbor.

Ko kliknete Zamenjaj vse, Writer zamenja vse besedilo, ki ustreza vašemu vnosu.

Iskanje slogov

Najti želite vse besedilo v dokumentu, kateremu je dodeljen določen slog odstavka, npr. slog »Naslov 2«.

 1. Za pogovorno okno Najdi in zamenjaj izberite Uredi – Najdi in zamenjaj.

 2. Kliknite Razne možnosti in pogovorno okno se razširi.

 3. Potrdite Slogi odstavka.
  Polje z besedilom Najdi je seznamsko polje, kjer lahko izberete poljubnega izmed slogov odstavkov, ki so uporabljeni v vašem dokumentu.

 4. Izberite slog, ki ga želite najti, nato kliknite Najdi naslednje ali Najdi vse.

Iskanje oblikovanja

V dokumentu želite najti vse besedilo, kateremu je dodeljeno določeno neposredno oblikovanje znakov.

Ikona opombe

Iskanje oblikovanja najde le neposredne atribute znakov, ne pa atributov, ki so dodeljeni kot del sloga.


 1. Za pogovorno okno Najdi in zamenjaj izberite Uredi – Najdi in zamenjaj.

 2. Kliknite Dodatne možnosti in pogovorno okno se razširi.

 3. Kliknite gumb Oblika.

 1. Kliknite Najdi naslednje ali Najdi vse.

Dodatne možnosti

Iskanje podobnosti lahko poišče besedilo, ki je skoraj enako iskanemu besedilu. Nastavite lahko število znakov, ki lahko odstopajo.

Označite možnost Iskanje podobnosti in po želji kliknite še gumb Podobnosti, da spremenite nastavitve (nastavljanje vseh treh številk na 1 deluje pravilno za slovenska in angleška besedila).

Ikona namiga

Ko ste omogočili podporo azijskim jezikom pod – Jeziki in področne nastavitve – Splošno, pogovorno okno Najdi in zamenjaj ponudi možnosti za iskanje azijskega besedila.


Krmar

Krmar je glavno orodje za iskanje in izbiranje predmetov. Krmarja lahko uprabite tudi za premikanje in razporejanje poglavij, saj zagotavlja orisni pogled na dokument.

Izberite Pogled – Krmar in odpre se okno Krmarja.

Za vstavljanje predmetov, povezav in sklicev iz istega dokumenta ali drugih dokumentov uporabite Krmarja. Za več informacij si oglejte vodnik po Krmarju.

Kliknite ikono z modrim krožcem na desnem spodnjem koncu dokumenta, da se odpre majhno okno Krmarjenje.

Uporabite majhno okno Krmarjenje za hitre skoke do naslednjega predmeta ali iskanega besedila v dokumentu.

Podprite nas!