Poizvedovanje po uporabniških podatkih v poljih ali pogojih

Do uporabniških podatkov lahko dostopite in jih primerjate preko pogojev in polj. Primer: uporabniške podatke lahko primerjate z naslednjimi operatorji:

Operator

Pomen

== ali EQ

je enako

!= ali NEQ

ni enako


Če želite, lahko uporabite pogoj, da skrijete določeno besedilo v dokumentu pred določenim uporabnikom.

  1. Izberite besedilo v dokumentu, ki ga želite skriti.

  2. Izberite Vstavi – Odsek.

  3. V področju Skrij potrdite polje Skrij.

  4. V polje S pogojem vnesite user_lastname == "Novak", pri čemer je »Novak« priimek uporabnika, pred katerim želite skriti besedilo.

  5. Kliknite Vstavi in nato shranite dokument.

Ikona opombe

Ime skritega odseka je še vedno vidno v Krmarju.


Naslednja tabela prikazuje seznam uporabniških spremenljivk, do katerih lahko dostopite, ko določite pogoj ali polje:

Uporabniška spremenljivka

Pomen

user_firstname

Ime

user_lastname

Priimek

user_initials

Začetnice

user_company

Podjetje

user_street

Ulica

user_country

Država

user_zipcode

Poštna številka

user_city

Mesto

user_title

Naslov

user_position

Položaj

user_tel_work

Tel. (služba)

user_tel_home

Tel. (doma)

user_fax

Številka faksa

user_email

E-poštni naslov

user_state

Pokrajina / zvezna država


Podprite nas!