Dodajanje številk poglavij k napisom

V napise lahko vključite številke poglavij.

Preverite, da je besedilo v dokumentu organizirano po poglavjih in da naslovi poglavij oz. odsekov uporabljajo enega izmed vnaprej določenih slogov naslova odstavka. Nastavitev oštevilčevanja morate dodeliti tudi slogom odstavkov za naslove.

  1. Izberite element, ki mu želite dodati napis.

  2. Izberite Vstavi – Napis.

  3. Izberite naslov napisa v polju Kategorija in izberite način oštevilčevanja v polju Oštevilčevanje.
    V to pogovorno okno lahko vnesete tudi besedilo napisa. Če želite, vnesite besedilo v polje Napis.

  4. Kliknite Možnosti.

  5. V polju Raven izberite število ravni naslovov, ki bo vključeno v številko poglavja.

  6. Vnesite znak, s katerim želite ločiti številke poglavij od številk napisov, v polje Ločilo in nato kliknite V redu.

  7. V pogovornem oknu Napis kliknite V redu.

Ikona namiga

LibreOffice lahko samodejno doda napis, ko vstavite predmet, sliko, okvir ali tabelo. Izberite – LibreOffice Writer – Samopoimenovanje.


Podprite nas!