Uporaba napisov

V dokumentih z besedilom lahko nenehno dodajate oštevilčene napise k slikam, tabelam, okvirom in risanim predmetom.

Besedilo in obseg številk lahko urejate za različne vrste naslovov.

Ikona opombe

Ko dodate napis sliki ali predmetu, se predmet in besedilo napisa skupaj pojavita v novem okviru. Ko dodate napis tabeli, se besedilo napisa vstavi kot odstavek zraven tabele. Ko dodate napis okviru, se besedilo napisa doda besedilu znotraj okvira, bodisi pred ali pa za obstoječim besedilom.


Ikona namiga

Če želite premakniti predmet in napis, povlecite okvir, ki vsebuje te elemente. Če želite po premiku okvira posodobiti oštevilčevanje napisa, pritisnite F9.


Če želite določiti napis, storite naslednje:

  1. Izberite element, ki mu želite dodati napis.

  2. Izberite Vstavi – Napis.

  3. Izberite želene možnosti in kliknite V redu. Če želite, lahko tudi vnesete drugačno besedilo v polje Kategorija, npr. Slika.

Ikona opombe

Besedilo napisa lahko v dokumentu urejate neposredno.


Napis je oblikovan s slogom odstavka, ki se ujema z imenom kategorije napisa. Primer: če vstavite napis »Tabela«, je v besedilu napisa uporabljen slog odstavka »Tabela«.

Ikona namiga

LibreOffice lahko samodejno doda napis, ko vstavite predmet, sliko, okvir ali tabelo. Izberite – LibreOffice Writer – Samopoimenovanje.


Dodajanje številk poglavij k napisom

Oštevilčevanje in slogi odstavka

Dodajanje oznak

Dodajanje oštevilčevanja

Izklop označevanja in oštevilčevanja za posamezne odstavke

Združevanje oštevilčenih seznamov

Določanje obsega števil

Podprite nas!