Računanje sestavljenih formul v dokumentih z besedilom

V formuli lahko uporabite vnaprej določene funkcije in nato vstavite rezultat izračuna v dokument z besedilom.

Primer: za izračun povprečja treh števil naredite naslednje:

  1. Kliknite v dokument, kamor želite vstaviti formulo, nato pritisnite F2.

  2. Kliknite ikono Formula in izberite »Srednja vrednost« s seznama Statistične funkcije.

  3. Vnesite tri številke, ki so ločene z navpično poševnico (|).

  4. Pritisnite vnašalko. V dokumentu se rezultat vstavi kot polje.

Za urejanje formule dvakrat kliknite polje v dokumentu.

Prikaz rezultata izračuna tabele v drugi tabeli

Vrstica za formule

Računanje v besedilnih dokumentih

Računanje in lepljenje rezultata formule v dokument z besedilom

Računanje vsote niza celic v tabeli

Računanje v tabelah

Podprite nas!