Računanje in lepljenje rezultata formule v dokument z besedilom

Če besedilo že vsebuje formulo, npr. »12+24*2«, lahko LibreOffice izračuna in nato prilepi rezultat formule v dokument brez uporabe orodne vrstice Formula.

  1. V besedilu izberite formulo. Ta lahko vsebuje le številke in operatorje brez presledkov.

  2. Izberite Orodja – Izračunaj ali pritisnite + znak plus (+).

  3. Kazalko postavite na mesto, kjer želite vstaviti rezultat formule, in nato izberite Uredi – Prilepi ali pa pritisnite tipki +V.
    Izbrano formulo nadomesti rezultat.

Vrstica za formule

Računanje v besedilnih dokumentih

Računanje sestavljenih formul v dokumentih z besedilom

Računanje vsote niza celic v tabeli

Računanje v tabelah

Podprite nas!