Razporejanje naslovov v Krmarju

Naslove s podrejenim besedilom lahko z uporabo Krmarja premikate navzgor in navzdol po dokumentu. Lahko tudi povišate ali ponižate ravni orisa naslovov. Za uporabo te možnosti naslove v dokumentu oblikujte z enim od vnaprej določenih slogov odstavka »Naslov N« (1–10) ali pa uporabite privzeti slog odstavka za naslov; za slednje izberite Orodja – Oštevilčevanje naslovov, izberite številko na seznamu Raven in nato izberite slog v polju Slog odstavka.

tip

Če se želite z besedilno kazalko hitro premakniti na naslov v dokumentu, dvakrat kliknite naslov na seznamu Krmarja.


Krmarja zasidrate tako, da povlečete naslovno vrstico na rob delovne površine. Krmarja odsidrate z dvoklikom njegovega okvira, pri čemer držite pritisnjeno .

Premik naslova navzgor ali navzdol v dokumentu

warning

Zagotovite, da so v Krmarju prikazane vse ravni orisa. Privzeto so prikazane vse ravni. Oglejte si spodnje korake, kako spremenite ravni orisa, ki so prikazane.


  1. V standardni vrstici kliknite ikono Krmar Ikona Krmarja, da odprete Krmarja.

  2. V Krmarju kliknite ikono Pogled vsebine Ikona Pogleda krmarjenja po vsebini.

  3. Naredite nekaj od naslednjega:

  1. Povlecite naslov na novo mesto v seznamu Krmarja.

  2. Kliknite naslov na seznamu Krmarja, nato kliknite ikono Premakni naslov navzgor Ikona Povišaj ali pa ikono Premakni naslov navzdol Ikona Ponižaj.

note

Če želite premakniti naslov brez podrejenega besedila, držite pritisnjeno ob vleki in kliku ikone Premakni naslov navzgor oz. Premakni naslov navzdol.


Povišanje ali ponižanje ravni orisa naslova

  1. Izberite naslov s seznama Krmarja.

  2. Kliknite ikono Povišaj raven orisa Ikona Povišaj raven orisa ali Ponižaj raven orisa Ikona Ponižaj raven orisa.

Uporabite ravni orisa, da spremenite, kateri naslovi so prikazani

Kliknite ikono Pokaži do ravni orisa Ikona Pokaži do ravni orisa in nato izberite številko najvišje ravni orisa. V Krmarju bo prikazan vsak naslov z ravnjo orisa, ki je manjša ali enaka tej številki.

Podprite nas!