Umeščanje predmetov

Predmeti, kakršna sta slika in okvir, se umeščajo v dokument s pomočjo sider, pripetih na druge elemente.

Sidro določa sklicno točko predmeta. Sklicna točka je lahko stran ali okvir, v kateri se hrani predmet, odstavek ali celo znak. Predmet ima vedno sidro.

Sidro se premika z elementom, na katerega je pripeto, ko urejate dokument. Predmet ohranja svoj položaj relativno na sklicno točko, ki jo določa njegovo sidro, tako da se, kadar koli se sklicna točka premakne ali spremeni, predmet premakne relativno nanjo.

Na voljo so naslednje možnosti sidranja:

Sidranje

Učinek

Kot znak

V trenutnem besedilu zasidra izbrani predmet kot znak. Če je višina izbranega predmeta višja od trenutne velikosti pisave, se višina vrstice, ki vsebuje predmet, poveča.

Če želite poravnati sliko na strani HTML na sredino, jo najprej vstavite, zasidrajte jo »kot znak« in nato poravnajte odstavek na sredino.

Na znak

Zasidra izbrani predmet na odstavek, ki vsebuje znak, na katerega je pripeto sidro. Sklicna točka predmeta je začetek odstavka, ki vsebuje znak.

Če npr. razdelite odstavek na mestu pred sidrom, se točka sklica pomakne na začetek novega odstavka in predmet se premakni relativno glede na to točko. Če združite odstavek s predstoječim, se sklicna točka premakne na začetek združenega odstavka in predmet se pomakne relativno glede na ta položaj.

Na odstavek

Izbrani predmet zasidra na trenutni odstavek.

Na stran

Izbrani predmet zasidra na trenutno stran.

Na okvir

Izbrani predmet zasidra v obkrožujoči okvir.


note

Predmete lahko umestite lahko samo na stran, na kateri se nahaja njihovo sidro.


Premikanje sidra

Ko vstavite lik, besedilno polje, predmet OLE, sliko ali okvir, se pojavi ikona sidra tam, kjer je predmet zasidran. Lahko premaknete sidro ali pa, upoštevajoč omejitve drugih predmetov, umestite predmet relativno na sklicno točko sidra tako, da ga povlečete na želeno mesto.

Spreminjanje sidra

Če želite spremeniti možnosti sidranja predmeta, z desno tipko miške kliknite predmet, nato izberite možnosti iz podmenija Zasidraj.

Podprite nas!