Umeščanje predmetov

Sidra lahko uporabite za umestitev predmeta, grafike ali okvira v dokument. Zasidran element ostane na mestu ali pa se premakne, ko spremenite dokument. Na voljo so naslednje možnosti:

Sidranje

Učinek

Kot znak

V trenutnem besedilu zasidra izbrani element kot znak. Če je velikost izbranega elementa večja od trenutne velikosti pisave, se višina vrstice, ki vsebuje element, poveča.

Če želite poravnati sliko na strani HTML na sredino, jo najprej vstavite, zasidrajte jo »kot znak« in nato poravnajte odstavek na sredino.

Na znak

Izbrani element zasidra na znak.

Na odstavek

Izbrani element zasidra na trenutni odstavek.

Na stran

Izbrani element zasidra na trenutno stran.

Na okvir

Izbrani element zasidra v obkrožujoči okvir.


Ko vstavite predmet, sliko ali okvir, se pojavi ikona sidra tam, kjer je element zasidran. Lahko ga premaknete na drugo mesto tako, da ga povlečete, kamor želite. Če želite spremeniti možnosti sidranja elementa, z desnim gumbom kliknite element in nato izberite možnost iz podmenija Zasidraj.

Podprite nas!