Tipke za bližnjice v LibreOffice Writerju

Tipke za bližnjice lahko uporabite za hitro opravljanje pogostih nalog v LibreOffice. Ta odsek vsebuje seznam privzetih tipk za bližnjice za LibreOffice Writer.

Ikona opombe

Nekatere tipke za bližnjice so morda že dodeljene operacijskemu sistemu. Le-te zato ne bodo na voljo v LibreOffice. Poskusite dodeliti različne tipke v LibreOffice preko menija Orodja – Prilagodi – Tipkovnica ali namizja.


Uporabite lahko tudi splošne tipke za bližnjice v LibreOffice.

Funkcijske tipke za LibreOffice Writer

Tipke za bližnjico

Učinek

F2

Vrstica za formule

+F2

Vstavi polja

F3

Dopolni s samodejnim besedilom

+F3

Uredi samobesedilo

Dvigalka+F4

Izberi naslednji okvir

Krmilka+dvigalka+F4

Odpri pogled na vire podatkov

F5

Krmar vključen/izključen

Dvigalka+F5

Pomakne kazalec na mesto, kjer je bil dokument nazadnje shranjen, preden se je zaprl.

+dvigalka+F5

Krmar vključen, pomik na številko strani

F7

Črkovanje

+F7

Slovar sopomenk

F8

Razširjen izbor

+F8

Senčenje polj vključeno/izključeno

Dvigalka+F8

Izbirni način z dodajanjem

Krmilka+dvigalka+F8

Bločni izbirni način

F9

Posodobi polja

+F9

Pokaži polja

Dvigalka+F9

Preračunaj tabelo

+dvigalka+F9

Posodobi vnosna polja in sezname

+F10

Nenatisljivi znaki vključeni/izključeni

Okno Slogi vključeno/izključeno

Dvigalka+F11

Ustvari slog

+F11

Nastavi pozornost na polje Uporabi slog

+dvigalka+F11

Posodobi slog

F12

Vključi/izključi oštevilčeni seznam

+F12

Vstavi ali uredi tabelo

Dvigalka+F12

Vključi/izključi označeni seznam

+dvigalka+F12

Oštevilčeni/označeni seznam izključen


Tipke za bližnjice za LibreOffice Writer

Tipke za bližnjico

Učinek

+A

Izberi vse

+J

Poravnaj obojestransko

+D

Dvojno podčrtano

+E

Na sredini

+H

Najdi in zamenjaj

+dvigalka+P

Nadpisano

+L

Poravnaj levo

+R

Poravnaj desno

+dvigalka+B

Podpisano

Ponovi zadnje dejanje

+0 (nič)

Uporabi slog odstavka Telo besedila

+1

Uporabi slog odstavka Naslov 1

+2

Uporabi slog odstavka Naslov 2

+3

Uporabi slog odstavka Naslov 3

+4

Uporabi slog odstavka Naslov 4

+5

Uporabi slog odstavka Naslov 5

+ tipka plus (+)

Izračuna izbrano področje besedila in kopira rezultat v odložišče.

+vezaj (-)

Delilni vezaji; deljenje besed po vaših lastnih nastavitvah.

+dvigalka+znak minus (-)

Nedeljivi vezaj (ni uporabljen za ločevanje zlogov).

+znak za množenje * (samo na numerični tipkovnici)

Zaženi polje makra

+dvigalka+preslednica

Nedeljivi presledki. Nedeljivi presledki niso na koncu vrstice in niso razširjeni, če je besedilo poravnano obojestransko.

Dvigalka+vnašalka

Prelom vrstice brez spremembe odstavka

+vnašalka

Vstavi ročni prelom strani

+dvigalka+vnašalka

Vstavi prelom stolpca v besedilih z več stolpci

+vnašalka

Vstavljanje novega odstavka v seznam brez številčenja. Ne deluje, če je kazalka na koncu seznama.

+vnašalka

Vstavi nov odstavek neposredno pred ali za odsek ali pred tabelo.

Puščica levo

Premakne kazalko na levo

Dvigalka+smerna tipka levo

Premakne kazalko z izbiro vred na levo

+smerna tipka levo

Skoči na začetek besede

+dvigalka+smerna tipka levo

Izbira na levo, besedo za besedo

Puščica desno

Premakni kazalko na desno

Dvigalka+smerna tipka desno

Premakni kazalko z izbiro na desno

+smerna tipka desno

Skoči na začetek naslednje besede

+dvigalka+smerna tipka desno

Izbira na desno, besedo za besedo

Puščica navzgor

Premakne kazalko eno vrstico navzgor

Dvigalka+smerna tipka navzgor

Izbiranje vrstic v smeri navzgor

Krmilka+smerna tipka navzgor

Premakne kazalko na začetek prejšnjega odstavka.

+dvigalka+smerna tipka navzgor

Izbere besedilo do začetka odstavka. Naslednji pritisk tipke razširi izbor do začetka prejšnjega odstavka.

Puščica navzdol

Premakne kazalko navzdol za eno vrstico

Dvigalka+smerna tipka navzdol

Izbiranje vrstic v smeri navzdol

+smerna tipka navzdol

Premakne kazalko na začetek naslednjega odstavka.

+dvigalka+smerna tipka navzdol

Izbere besedilo do konca odstavka. Naslednji pritisk tipke razširi izbor do konca naslednjega odstavka.

Skoči na začetek vrstice

+dvigalka

Skoči in izberi do začetka vrstice

Skoči na konec vrstice

+dvigalka

Skoči in izberi do konca vrstice

Skoči na začetek dokumenta

+dvigalka

Skoči in izbere besedilo do začetka dokumenta

Pojdi na konec dokumenta

+dvigalka

Skoči in izbere besedilo do konca dokumenta

+prejšnja stran

Preklopi kazalko med besedilom in glavo

+naslednja stran

Preklopi kazalko med besedilom in nogo

Vstavi

Vstavni način vključen/izključen

Prejšnja stran

Premakne stran na zaslonu navzgor

Dvigalka+prejšnja stran

Premakne stran na zaslonu navzgor z izborom

Naslednja stran

Premakne stran na zaslonu navzdol

Dvigalka+naslednja stran

Premakne stran na zaslonu navzdol z izborom

Izbriše besedilo do konca besede

+vračalka

Izbriše besedilo do začetka besede

V seznamu: izbriše prazen odstavek pred trenutnim odstavkom

+dvigalka

Izbriše besedilo do konca stavka

+dvigalka+vračalka

Izbriše besedilo do začetka stavka

+tabulatorka

Naslednji predlog samodejnega dopolnjevanja besed

+dvigalka+tabulatorka

Uporabi prejšnji predlog samodejnega dopolnjevanja besed

+dvigalka+V

V dokument prilepi vsebino odložišča kot neoblikovano besedilo.

+ dvoklik ali + dvigalka + F10

Uporabi to kombinacijo za hitro zasidranje ali odsidranje krmarja, okna Slogi ali drugih oken.


Tipke za bližnjice za odstavke in ravni naslovov

Tipke za bližnjico

Učinek

+smerna tipka navzgor

Premakni aktiven odstavek ali izbrane odstavke za en odstavek navzgor.

+smerna tipka navzdol

Premakni aktiven odstavek ali izbrane odstavke za en odstavek navzdol.

Tabulatorka

Naslov v obliki »Naslov X« ( X = 1-9) se v orisu premakne eno raven niže.

Dvigalka+tabulatorka

Naslov v obliki »Naslov X« ( X = 2-10) se v orisu premakne eno raven višje.

+tabulatorka

Na začetku naslova: vstavi tabulatorski znak. Glede na upravljalca oken, ki ga uporabljate, lahko morda namesto tega uporabite tipki +tabulatorka.

Če želite spremeniti raven naslova s tipkovnico, postavite kazalko pred naslov.


Tipke za bližnjice za tabele v LibreOffice Writerju

Tipke za bližnjico

Učinek

+A

Če je aktivna celica prazna: izberi celotno tabelo. Drugače: izberi vsebino aktivne celice. S ponovnim klikom izberi celotno tabelo.

+začetek

Če je aktivna celica prazna: pojdi na začetek tabele. Drugače: s prvim klikom pojdi na začetek aktivne celice, z drugim klikom pojdi na začetek trenutne tabele, s tretjim klikom pojdi na začetek dokumenta.

+konec

Če je aktivna celica prazna: pojdi na konec tabele. Drugače: s prvim klikom pojdi na konec aktivne celice, z drugim klikom pojdi na konec trenutne tabele, s tretjim klikom pojdi na konec dokumenta.

+tabulatorka

Vstavi tabulatorski presledek (samo v tabelah). Glede na upravljalca oken, ki ga uporabljate, lahko namesto tega uporabite tipki +tabulatorka.

+smerne tipke

Poveča/zmanjša velikost stolpca/vrstice na desnem/spodnjem robu celice

+dvigalka+smerne tipke

Poveča/zmanjša velikost stolpca/vrstice na levem/vrhnjem robu celice

+smerne tipke

Tako kot , vendar le, če je aktivna celica spremenjena.

+dvigalka+smerne tipke

Tako kot , vendar le, če je aktivna celica spremenjena.

+dvigalka+T

Odstrani zaščito celice iz vseh izbranih tabel. Če je kazalka kjerkoli v dokumentu, npr. če tabela ni bila izbrana, potem je zaščita celice odstranjena iz vseh tabel.

Dvigalka++brisalka

Če ni izbrana nobena celica v celoti, bo izbrisano besedilo od kazalke do konca trenutnega stavka. Če je kazalka na koncu celice in ni izbrana nobena celica, bo izbrisana vsebina naslednje celice.

Če ni izbrana nobena celica v celoti in je kazalka na koncu tabele, bo izbrisan naslednji stavek po tabeli, če ni zadnji odstavek v dokumentu.

Če je izbrana ena ali več celic, bodo izbrisane vse vrstice, ki vsebujejo ta izbor celic. Če so vse izbrane vrstice, v celoti ali delno, bo izbrisana cela tabela.


Tipke za bližnjice za premikanje in spreminjanje velikosti okvirjev, grafike in predmetov

Tipke za bližnjico

Učinek

Ubežnica

Kazalka je v okviru in besedilo ni izbrano: ubežnica izbere okvir.

Okvir je izbran: ubežnica odstrani kazalko iz okvira.

F2 ali vnašalka ali poljubna druga tipka, ki na zaslonu ustvari znak

Če je izbran okvir: postavi kazalko na konec besedila v okviru. Če pritisnete katero koli tipko, ki povzroči znak na zaslonu in je dokument v urejevalnem načinu, se znak doda k besedilu.

+smerne tipke

Premakni predmet.

+smerne tipke

Spremeni velikost s premikom desnega spodnjega kota.

+dvigalka+smerne tipke

Spremeni velikost s premikom levega zgornjega kota.

+tabulatorka

Izbere sidro predmeta (v načinu urejanja točk).


Podprite nas!