Dodaj na seznam

Kot dele seznama vključi izbrane odstavke, najsi bodo elementi seznama ali ne.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Seznami – Dodaj na seznam

Desno kliknite odstavek in izberite Seznami – Dodaj na seznam.

V vrstici Oznake in oštevilčevanje kliknite ikono Dodaj na seznam.

Ikona Dodaj na seznam

Dodaj na seznam


Označevanje seznama in oblikovanje zamika se uveljavi na izbranih odstavkih. Položaj odstavkov v dokumentu se ne spremeni.

Dodajanje izbranega odstavka na seznam

  1. Izberite odstavke s seznama ali izven njega, ki jih želite dodati na seznam.

    Za večkratni izbor po prvem izboru pritisnite in držite pritisnjeno krmilko (na sistemih macOS tipko Cmd). Tipko lahko nato sprostite, ne da bi izgubili izbrano, vendar jo morate ponovno pritisniti, ko kliknete v dokument.

  2. Držite pritisnjeno krmilko (na sistemih macOS tipko Cmd), nato postavite kazalko na seznam.

  3. Naredite nekaj od naslednjega:

note

Postopek velja za oštevilčene in označene sezname.


Dodajanje zaporednih vnosov seznama na neposredno predstoječi seznam

  1. Izberite enega ali več zaporednih vnosov seznama, tako da začnete s prvim vnosom, ki ga želite dodati na neposredno predstoječi seznam.

  2. Desno kliknite in izberite Seznam – Dodaj na seznam.

tip

Ta postopek uporabite za združevanje dveh seznamov.


Podprite nas!