Število strani

Vstavi celotno število strani v dokumentu kot polje.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Polje – Število strani


Če želite imeti številko strani v drugem slogu oštevilčevanja, potem izberite Vstavi – Polje – Dodatna polja, da vstavite zahtevano polje, in nadaljujte z nastavitvami v pogovornem oknu Polje. Oblika polja, vstavljenega z ukazom Številka strani, se lahko spremeni z uporabo ukaza Uredi – Polje.

Podprite nas!