Število strani

Vstavi celotno število strani v dokumentu kot polje.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Polje – Število strani.


Oblikovanje polja, vstavljenega z ukazom Število strani, lahko spremenite z ukazom Uredi – Polja.

Podprite nas!