Številka strani

Vstavi trenutno številko strani kot polje na mestu kazalke. Privzeta nastavitev je oblika znakovnega sloga Številka strani.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Polje – Številka strani


Če želite določiti drugačno obliko ali spremeniti številko strani, vstavite polje z uporabo Vstavi – Polje – Dodatna polja in opravite želene nastavitve v pogovornem oknu Polja. Lahko tudi uredite polje, vstavljeno z ukazom Številka strani, in sicer preko Uredi – Polja. Za spremembo številk strani preberite vodnik Številke strani.

Podprite nas!