Vstavi polja

Odpre pogovorno okno Polja. S klikom na puščico poleg ikone se odpre podmeni.

Ikona

Vstavi polja

Izbirate lahko med naslednjimi funkcijami:

Datum

Vstavi trenutni datum kot polje. Uporabljena je privzeta oblika datuma in datum se ne posodobi samodejno.

Čas

Vstavi trenutni čas kot polje. Čas je vzet neposredno iz sistemskih nastavitev vašega operacijskega sistema. Uporabljena je fiksna oblika časa in je s tipko F9 ne morete posodobiti.

Številka strani

Vstavi trenutno številko strani kot polje na mestu kazalke. Privzeta nastavitev je oblika znakovnega sloga Številka strani.

Število strani

Vstavi celotno število strani v dokumentu kot polje.

Zadeva

Vstavi zadevo, navedeno v lastnostih dokumenta kot polje. To polje prikaže vnesene podatke v polju Zadeva pod Datoteka – Lastnosti – Opis.

Naslov

Vstavi naslov, naveden v polju v lastnostih dokumenta, v obliki polja. To polje prikaže podatke, ki so bili vneseni v polje Naslov pod Datoteka – Lastnosti – Opis.

Prvi avtor (polje)

Vstavi ime osebe, ki je ustvarila dokument, v obliki polja. Polje se nanaša na vnos pod LibreOffice – Uporabniški podatki.

Drugo

Polje vstavi na trenutno mesto kazalke. Pogovorno okno našteje vsa polja, ki so na voljo.

Podprite nas!