Formula

Odpre podmeni, iz katerega lahko v celico tabele vstavite formulo. Postavite kazalko v celico tabele ali na mesto v dokumentu, kjer želite izpisati rezultat. Kliknite ikono Formula in iz podmenija izberite želeno formulo.

Formula se pojavi v vnosni vrstici. Za določitev obsega celic v tabeli izberite želene celice z miško. Ustrezni sklici na celice se pojavijo v vnosni vrstici. Vnesite dodatne parametre, če je to potrebno, in kliknite Uporabi za potrditev vnosa. Formulo lahko vnesete tudi neposredno, če poznate ustrezno skladnjo. To je obvezno v pogovornih oknih Vstavi polja in Uredi polja.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Tabela – Uredi formulo.

V orodni vrstici Tabela kliknite ikono Vstavi ali uredi formulo.

V besedilnem dokumentu pritisnite F2.

Ikona Formula v orodni vrstici Tabela

Formula


Povzetek možnosti formule

Osnovne računske funkcije

Operacija

Ime

Primer

Seštevanje

+

Izračuna vsoto.

Primer: <A1> + 8

Odštevanje

-

Izračuna razliko.

Primer: 10 - <B5>

Množenje

MUL ali *

Izračuna produkt.

Primer: 7 MUL 9 izpiše 63

Deljenje

DIV ali /

Izračuna kvocient.

Primer: 100 DIV 15 izpiše 6,67


Osnovne funkcije v podmeniju

Funkcija

Ime

Primer

Vsota

SUM

Izračuna vsoto izbranih celic.

Primer: SUM <A2:C2> prikaže vsoto vrednosti v celicah A2 do C2

Zaokroži

ROUND

Zaokroži število do navedenih decimalnih mest.

Primer: 15,678 ROUND 2 izpiše 15,68

Odstotek

PHD

Izračuna odstotek.

Primer: 10 + 15 PHD izpiše 10,15

Kvadratni koren

SQRT

Izračuna kvadratni koren števila.

Primer: SQRT 25 izpiše 5

Potenca

POW

Izračuna eksponentno funkcijo števila.

Primer: 2 POW 8 izpiše 256


Operatorji

V formule lahko vstavite različne operatorje. Izberite med naslednjimi funkcijami:

Operator

Ime

Primer

Ločilo v seznamu

|

Ločilo elementov seznama.

Primer uporabe seznama:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Enako

EQ ali ==

Preveri, če so izbrane vrednosti enake. Če niso enake je rezultat nič, drugače pa se prikaže 1 (true oz. velja).

Primer: <A1> EQ 2 prikaže 1, če je vsebina A1 enaka 2

Ni enako

NEQ ali !=

Preveri neenakost med izbranimi vrednostmi.

Primer: <A1> NEQ 2 prikaže 0 (napačno), če je vsebina A1 enaka 2

Manjše ali enako

LEQ

Preveri, če so vrednosti manjše ali enake navedeni vrednosti.

Primer: <A1> LEQ 2 prikaže 1 (velja oz. true), če je vsebina A1 manjša ali enaka 2

Večje ali enako

GEQ

Preveri, če so vrednosti večje ali enake navedeni vrednosti.

Primer: <A1> GEQ 2 prikaže 1 (velja oz. true), če je vsebina A1 večja ali enaka 2

Manjše

L

Preveri, če so vrednosti manjše od navedene vrednosti.

Primer: <A1> L 2 prikaže 1 (velja oz. true), če je vsebina A1 manjša od 2

Večje

G

Preveri, če so vrednosti večje od navedene vrednosti.

Primer: <A1> G 2 prikaže 1 (velja oz. true), če je vsebina A1 večja od 2

Logični ali

OR

Preveri izraz z vrednostmi, ki se ujemajo z logičnim ALI.

Primer: 0 OR 0 prikaže 0 (ne velja oz. false), vse ostalo se konča z 1 (velja oz. true).

Logični X ali

XOR

Preveri izraz z vrednostmi, ki se ujemajo z logičnim izključevalnim ALI.

Primer: 1 XOR 0 prikaže 1 (velja oz. true)

Logični in

AND

Preveri izraz z vrednostmi, ki se ujemajo z logičnim IN.

Primer: 1 AND 2 prikaže 1 (velja oz. true)

Logični ne

NOT

Preveri izraz z vrednostmi, ki se ujemajo z logičnim NE.

Primer: NOT 1 (velja oz. true) prikaže 0 (ne velja oz. false)


Statistične funkcije

Izbirate lahko med naslednjimi statističnimi funkcijami:

Funkcija

Ime

Primer

Srednja vrednost

MEAN

Računa aritmetično srednjo vrednost vrednosti na področju ali seznamu.

Primer: MEAN 10|30|20 izpiše 20

Najmanjša vrednost

MIN

Izračuna najmanjšo vrednost področja ali seznama.

Primer: MIN 10|30|20 prikaže 10

Največja vrednost

MAX

Izračuna največjo vrednost področja ali seznama.

Primer: MAX 10|30|20 izpiše 30

Produkt

PRODUCT

Izračuna produkt izbranih celic.

Primer: PRODUCT <A2:C2> prikaže produkt vrednosti v celicah A2 do C2

Števec

COUNT

Prešteje celice, ki niso prazne.

Primer: COUNT <A2:C2> prikaže število ne praznih celic v obsegu celic A2 do C2


Funkcije

Izbirate lahko med naslednjimi funkcijami:

Funkcija

Ime

Primer

Sinus

SIN

Izračuna sinus v radianih.

Primer: SIN (PI/2) prikaže 1

Kosinus

COS

Izračuna kosinus v radianih.

Primer: COS 1 izpiše 0,54

Tangens

TAN

Izračuna tangens v radianih.

Primer: TAN <A1>

Arkus sinus

ASIN

Izračuna arkus sinus v radianih.

Primer: ASIN 1

Arkus kosinus

ACOS

Izračuna arkus kosinus v radianih.

Primer: ACOS 1

Arkus tangens

ATAN

Izračuna arkus tangens v radianih.

Primer: ATAN 1

Absolutna vrednost

ABS

Vrne absolutno vrednost števila.

Primer: ABS -34 vrne 34.

Predznak

SIGN

Vrne matematični predznak števila.

Primer: SIGN -23 vrne -1


Spremenljivke lastnosti dokumenta

Sledeče lastnosti dokumenta najdete tudi pod Datoteka – Lastnosti – Statistika.

Ime

Opis

CHAR

Število znakov v dokumentu

WORD

Število besed v dokumentu

PARA

Število odstavkov v dokumentu

GRAPH

Število slik v dokumentu

TABLES

Število tabel v dokumentu

OLE

Število predmetov OLE v dokumentu

PAGE

Skupno število strani v dokumentu


Več definiranih vrednosti

Opis

Ime

Vrednost

PI

PI

3.1415...

Eulerjeva konstanta

E

2.71828...

Velja

TRUE

ni enako 0

Ne velja

FALSE

0


Podprite nas!