Številka strani

V polju vrstice stanja je prikazana številka trenutne strani. S klikom se odpre okno »Pojdi na stran«, s katerim lahko krmarite po dokumentu. Klik z desno tipko miške pokaže vse zaznamke v dokumentu. S klikom na zaznamek postavite tja besedilno kazalko.

Prikazana stran (x) in število vseh strani (y) sta prikazani v obliki Stran x/y. Ko z miško drsite skozi dokument, se vam ob spustu njenega gumba pokaže številka strani. Če drsite z desnim drsnim trakom, se vam številke strani pokažejo kot namig pomoči. Obliki oštevilčevanja strani vrstice stanja in drsnega traku sta enaki.

Prikaz Krmarja lahko vklopite ali izklopite z dvoklikom polja Številka strani.

Vnesite številko strani v pomikalno polje Stran v Krmarju in pritisnite vnašalko, če želite kazalko premakniti na vrh določene strani.

Ikona opombe

S tipkami za bližnjico dvigalka++F5 preklopite na vnos številke strani. Ko pritisnete vnašalko, se kazalka postavi na izbrano stran.


Podprite nas!