Ponovno začni oštevilčevati

Ponovno začne oštevilčevati od začetka. To je vidno le, če se kazalka nahaja znotraj oštevilčenega ali označenega besedila.

Ikona Ponovno začni oštevilčevati

Ponovno začni oštevilčevati

Podprite nas!