Premakni element navzgor s podtočkami

Premakne odstavek seznama, v katerem se nahaja kazalka, in njegove podtočke pred prejšnji odstavek seznama na isti ravni seznama. Premakne oštevilčeni naslov, v katerem se nahaja kazalka, in vse njegove podnaslove in besedilo pred prejšnji naslov na isti ravni orisa. Izberete in premaknete lahko tudi več kot en sam odstavek seznama oz. oštevilčeni naslov. Ta ukaz je dejaven, samo ko se kazalka nahaja v odstavku seznama oz. oštevilčenem naslovu.

Ikona Premakni element navzgor s podtočkami

Premakni element navzgor s podtočkami

Podprite nas!