Premakni navzgor s podtočkami

Premakne odstavek skupaj z vsemi podtočkami nad prejšnji odstavek. To je vidno le, če se kazalka nahaja znotraj oštevilčenega ali označenega besedila.

Ikona Premakni navzgor s podtočkami

Premakni navzgor s podtočkami

Podprite nas!