Povišaj za eno raven s podtočkami

Prestavi odstavke s podtočkami eno raven višje. To je vidno samo, ko je kazalka na oštevilčenem ali označenem besedilu.

Ikona

Povišaj za eno raven s podtočkami

Podprite nas!