Povezava

Poveže izbrani okvir z naslednjim okvirom. Besedilo samodejno poteka iz enega okvira v drugega.

Ikona Poveži okvire

Poveži okvire

Vstavljanje, urejanje in povezovanje okvirov

Podprite nas!